UCGN și hoții de Patrimoniu. Partea a II-a. Spitalul de pe Independenței urma să ajungă la Consiliului Județean sau să fie pierdut în favoarea statului!

 Urmașii legitimi ai grănicerilor, din cele 44 de comunități militarizate în regimentul II de graniță Năsăud, în perioada 1763-1851, trebuie să știe cum au ajuns fondurile pentru care străbunii lor au murit în războaiele chezaro crăiești pe mâna unor neaveniți sau a unor persoane care nu au nici cea mai mică legătură cu moștenirea lor, indiviză, grănicerească! În acest sens continuăm să dezvăluim cum, după 1989 tot felul de personaje cu trecut securistoid au penetrat administrația grănicerească reînființată și cum au îndepărtat din conducerea UCGN pe grănicerii legitimi, și au plantat în Consiliul Director ”butoane”! Așa au ”devenit” grăniceri Mircea Romocea, fost primar PSD de Năsăud, provenit din județul Sălaj, Anghel Niculae, fost primar de Coșbuc, provenit din Muntenia și alții (ceva mai neînsemnați dar importanți pentru mașina de vot), plantați să decidă destinul unei averi colosale, râvnită de unguri în cele două perioade extrem de abuzive: dualismul austroungar și ocuparea Ardealului de Nord prin Diktatul de la Viena! Astfel de personaje au ajuns să ”dovedească” descendența grănicerească și să facă epurări, atunci când interesele stăpânilor care i-au trimis acolo erau amenințate!
Fondurile grănicerești năsăudene, sporite de stră-strămoșii nostri pentru a edifica școli, a plăti salariile dascălilor care au predat în respectivele instituții, menite să lumineze și să dezvolte mințile fiilor și fiicelor foștilor grăniceri și ai urmașilor, au dat burse îndestulătoare urmașilor acestora pentru a ridica românii din Ardeal, au fost până la naționalizarea din 1948 și 1958 – pentru administrația fondurilor grănicerești- conduse de intelectuali străluciți, proveniți din descendenți grăniceri, care au legitimat și mărit aura educațională a Năsăudului, încununată de numărul cel mai mare de academicieni, raportat la unitatea de suprafață! Chiar și după 1990, cei care au reînființat asociația fondurilor grănicerești, supranumită UCGN, adică Uniunea Comunelor Grănicerești Năsăudene, au făcut parte din elitele intelectuale ale României, mulți dintre ei purtând în suflete dramele părinților exterminați la canal sau prin închisorile comuniste, în încercarea comuniștilor de a-i distruge și odată cu ei să dispară informațiile, inteligența și mai ales MEMORIA acestui NEAM! Nume precum Teodor Tanco, Seni, Tutula, Mureșan, Nistor Ioan Radu și alții au făcut fala listei membrilor fondatori ai UCGN. Numai că, acest lucru a fost compromis, așa cum au fost compromise aproape toate lucrurile bune din România, de după revoluția din 1989, de către securiștii iubitori de putere și arginiți și cozile lor de topor, turnătorii, care, la ordin, au infestat și capturat oraganizația de la Năsăud, au compromis-o prin delegitimare și au plantat fantoșele lor în funcțiile executive ale UCGN, pentru a putea pulveriza Patrimoniul grăniceresc, patrimoniu de cel puțin 3 ori mai mare decât Moștenirea Gojdu din Budapesta! Faptul că, în 2009, imediat ce au început să fie retrocedate câteva dintre proprietățile naționalizate abuziv, în perioada vizată de legile speciale de retrocedare, respectiv martie 1945 – 22 decembrie 1989. Matrioștile comunistoide au dat năvală la UCGN și, precum lăcustele răsăritene au început preluarea în forță! Așa a fost nevoit să își dea demisia primul președinte post decembrist al fondurilor, profesorul Nistor Ioan Radu, presat și șantajat cu oarecari scheleți, pentru ca în locul său să fie plantat un pesedist înveterat, șeful OS Someș Țibleș, inginerul silvic Mihai Mureșan, unealta perfectă a lui Radu Moldovan, așa cum s-a dovedit mai târziu și cum reiese din dovezile indirecte privind ”subtilizarea” dispoziției 143/2012, cu valoare de titlu de proprietate, prin care UCGN primea una dintre cele mai consistente piese de patrimoniu, de până acum, respectiv palatele grănicerești de la Bistrița! Din motivarea sentinței din septembrie 2017, prin care Curtea de Apel Cluj dispunea ca cele patru clădiri grănicerești din Bistrița să se întoarcă la proprietarii de drept, aflăm detalii picante privind matrapazlâcurile făptuite de unii angajați ai Consiliului Județean Bistrița-Năsăud la ordinul jupânului Radu Moldovan, pentru a face dispărute urmele titlului de proprietate, dar aceste aspecte, devoalate astfel, ne fac să sperăm că într-o bună zi și marea majoritate a magistraților bistrițeni și năsăudeni, de la instanțele respective ar putea fi schimbați în bine!


O gașcă de politruci cocoțați pe documente aproximative, justificate de magistrați incompetenți sau poate corupți, decid viitorul UCGN?!

Până să fie tranșată cauza din dosarul privind spitalul de pe Independenței -care nici măcar nu a fost un dosar de retrocedare ci unul de anulare a unui act administrativ- de către magistrații de la Cluj, ”magistrații” bistrițeni de la Tribunalul Bistrița Năsăud au dat-o în bară de două ori în favoarea baronului roșu, Moldovan, dându-i acestuia câștig de cauză, aspect care dovedește or că au fost ”sfătuiți” să trântească dosarul or dacă au făcut-o din proprie inițiativă este chiar mai rău. Ambele variante ne-ar putea duce cu gândul la cât de puțin pregătiți sunt respectivii magistrați sau cât de slabi de înger...Potrivit motivării sentinței, la care facem trimitere și prin care Curtea de Apel Cluj a anulat cea de-a doua dispoziție emisă de Radu Moldovan, în calitate de președinte al CJ BN, dispoziție cu nr. 305, din decembrie, 2013, prin care respectivul politruc s-a răzgândit în ce privește Spitalul de pe Independenței și a considerat că UCGN, din varii motive, nu mai este îndreptățită la retrocedarea celor patru clădiri grănicerești, după ce în iunie 2012 a semnat că este îndreptățită și după ce unii dintre angajații săi s-au strofocat să distrugă urmele unui înscris public, poate că și înscrisul cu pricina”adus” plocon de către președintele în exercițiu al UCGN, după subtilizare! Cităm copios din motivarea magistraților clujeni: ”Potrivit adresei nr. 5254/II/A/26.06.2012 a Consiliului Judeţean Bistriţa Năsăud, Dispoziţia nr. 143/25.06.2012 a fost comunicată Uniunii Comunelor Grănicereşti Năsăudene, fiind înregistrată la sediul acesteia sub nr. 183/28.06.2012 (f. 100 vol. I dosar fond). Potrivit borderoului emis de Oficiul Poştal Bistriţa Năsăud, conţinând lista de distribuire a obiectelor de corespondenţă recomandată din data de 28.06.2012, la una dintre poziţii se regăseşte recomandata prezentată la Oficiul Poştal Bistriţa 2, având nr. de prezentare 2, destinatarul fiind Uniunea Comunelor Grănicereşti Năsăudene (UCGN), recomandata fiind primită de către destinatar (f. 105 vol. I dosar fond). În susţinerea afirmaţiei potrivit căreia Dispoziţia nr. 143/2012 emisă de Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa Năsăud nu a fost nici emisă şi nici comunicată în mod legal, în apel, pârâtul Consiliul Judeţean Bistriţa Năsăud a depus copiile borderourilor de recomandate prezentate la Oficiul Poştal nr. 2 Bistriţa în zilele de 20 iunie 2012, 26 iunie 2012, 29 iunie 2012, pe niciunul dintre acestea neregăsindu-se corespondenţă recomandată adresată Uniunii Comunelor Grănicereşti Năsăudene, însă, aceste înscrisuri nu pot constitui o dovadă contrară a împrejurării că Dispoziţia nr. 143/2012 emisă de Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa Năsăud a fost comunicată reclamantei, din moment ce aceasta se regăseşte pe borderoul emis de Oficiul Poştal Bistriţa Năsăud şi nu s-a recurs la procedura înscrierii în fals a acestui înscris. Împrejurarea comunicării către reclamantă a Dispoziţiei nr. 143/2012 reiese şi din copia registrului de înregistrare a actelor comunicate reclamantei, depusă în apel de către reclamantă, sub nr. 183, la data de 28.06.2012, fiind înregistrată comunicarea de la Consiliul Judeţean a Dispoziţiei nr. 143/25.06.2012 a Preşedintelui consiliului judeţean (f. 35 vol. II dosar apel)...”


Ce spune instanța clujeană?


Prin deducții logice, coroborând afirmațiile judecătorilor Curții de Apel Cluj cu lucrurile deja știute și cu documentele pe care le avem în copii, se înțelege că, practic, cei de la CJ BN, sub îndrumarea președintelui Radu Moldovan ar fi vinovați de mai multe infracțiuni, între care fals, uz de fals, fals în inscrisuri publice, distrugere de înscrisuri publice și instigare la distrugere de înscrisuri publice... Problema lor este că, datorită sentinței, ceea ce aveam incomplet ca documentare s-a completat ideal prin argumentația motivării importantului document de Justiție rămas definitiv! Și că, din fericire pentru noi și din păcate pentru ei, dacă au putut șterge urmele dispoziției 143/ iunie 2012, în interiorul consiliului județean ca instituție aflată la chermul unui președinte care, se pare, a cerut distrugerea urmelor înscrisului și probabil și distrugerea înscrisului cu valoare de titlu de proprietate, pe care l-a semnat în iunie 2012, subalternii obedienți de la CJ BN nu au mai putut șterge și urmele expedierii prin poștă a actului și nici înregistrarea primirii acestuia la UCGN! Și nu în ultimul rând faptul că, în ianuarie 2014, UCGN cerea instanței de contencios administrativ de la Tribunalul BN anularea celei de-a doua dispoziții, ilegale, semnate de Radu Moldovan în decembrie 2013, cea care poartă numărul 305! Adică oricum ar fi dat-o slugile de la CJ BN, călcau în necazul în care s-au băgat singuri sau la ordin! Că, ulterior, prin alte chemări în judecată făcute de UCGN împotriva lui Radu Moldovan, în calitate de președinte al CJ BN, acesta a fost obligat să semneze un duplicat al titlului de proprietate distrus, ne întărește convingerea că, dincolo de granițele județului peste care este jupân Moldovan, JUSTIȚIA FUNCȚIONEAZĂ și LEGEA este respectată!


Cum a fost posibil, ca magistrații bistrițeni să facă abstracție de obiectul dosarului în care se cerea expres anularea dispoziției 305?! Și încă de două ori?!


Să fi luat de bună, în sensul de ordin pe unitate, depunerea în dosar, în nume personal de către președintele de atunci a UCGN, Mihai Mureșan, a unei solicitări privind RENUNȚAREA la dispoziția 143/2012, cu calitate de titlu de proprietate, la doar două luni de la chemarea în judecată cu cererea expresă de a ignora copia certificată a acesteia? Pe motiv că nu ar fi existat! Dar cine i-a spus pădurarului Mureșan că nu a existat?! Faptul că a făcut-o să dispară, la ordin? Că a subtilizat-o ca să o ducă stăpânului și acesta a distrus-o sau că a distrus-o chiar el, la ordinul stăpânului? Cine l-a pus să scrie adresa la instanță și cine i-a dictat textul? Că nu apare nici o conjuncție DECI, în text, DECI nu el este autorul, ci doar purtătorul de mesaj, adică UNEALTA! Pe cine reprezenta acesta și cine i-a dat ordinul și, mai ales către cine era transmis respectivul ordin? Era pentru un magistrat ordinul?! Mister sau în fapt este vorba de firul roșu al Ariadnei care ne arată cine de cine este legat și mai ales ne coagulează presupunerea că, din 2009, de la momentul ungerii mafiote în funcția de președinte al UCGN, prin scoaterea în decor a lui Radu Ioan Nistor, silvicultorul pesedist Mihai Mureșan avea temă privind pulverizarea patrimoniului grăniceresc, mai ales că, și în calitatea de șef de ocol, administra și administrează proprietăți grănicerești ale mai multor UAT-uri împroprietărite abuziv cu pădurile mai multor foste comune grănicerești?! Acesta să fie scenariul capturării UCGN de către primarii din 30 de UAT-uri, care toți sunt jupânii pădurilor și pășunilor grănicerești a celor 44? Aceasta este MIZA? Este vorba de cele 120 000 de hectare de pădure a celor 44 comunități de avere? Ceea ce ungurii au râvnit și au încercat să fure prin intermediul legilor de naționalizare din 1890, de pe vremea dualismului austro ungar și, ulterior prin Diktatul de la Viena, au reușit politrucii noștri?! Ai noștri sunt mai hoți decât ungurii?! Sau ai noștri sunt mai păpușați de oarecari securiști, în baza dosarelor, angajametelor sau poate a compunerilor pe care le-au scris, în anii de tristă amintire, în care își turnau nevasta, neamurile, prietenii și colegii?
Sigur că, subiectul referitor la judecarea repetată a unei spețe de contencios, privind anularea unui act administrativ ilegal, având în vedere că cel legal, dispoziția 143/iunie/ 2012 producea efecte, când privit din avion pare că, judecătorii au tratat subiectul precum un dosar de retrocedare și nu ceea ce s-a cerut, ar trebui să facă obiectul unei cercetări privind abuzurile din justiția bistrițeană, chiar dacă instanța superioară, de la Cluj a corectat aberațiie judecătorilor de la Tribunalul Bistrița-Năsăud... Nu este prima dată, se pare, nu va fi nici ultima dată...Până la urmă rolul Curții de Apel este și să corecteze derapajele judecătorilor mai puțin pregătiți profesional...nu?


Norocul urmașilor grănicerilor este că, nu toți angajații UCGN au fost și sunt hoți și că, cineva a făcut niște copii


Faptul că, la nicio lună de la emiterea dispoziției ilegale 305, în ianuarie 2014, cineva a făcut plângere în contencios pentru ca Legea să fie respectată și actul administrativ semnat de Radu Moldovan să fie anulat conform uzanțelor, adică prin Justiție, ne întărește convingerea că nu toți angajații de la UCGN au fost sau sunt hoți! Cine a făcut respectivul demers știa cine și de ce a subtilizat, încă din 2012, dispoziția cu valoare de titlu de proprietate, a celor patru clădiri, vândute în luna mai a acestui an, cu 1,3 milioane de euro, practic cu mai puțin decât valorează terenul de sub respectivele construcții...Așa că, a făcut copii conforme cu originalul și apoi a lăsat să fie subtilizat documentul cu plic cu tot! Sigur știa că mai devreme sau mai târziu cineva se va sesiza și matrapazlâcul va ieși la iveală! Așa cum s-a și întâmplat, de altfel!


Cum a încercat în mod repetat să scape de spital, actualul președinte, primarul cu aere de turnător la securitate Gheorghe Onul!


După septembrie 2017, când clădirile grănicerești din Bistrița au revenit la cei 44, respectiv la asociații care au înființat Uniunea Comunelor Grănicerești Năsăudene în 1990, problema mare a ”butoanelor” lui Radu Moldovan a fost cum să facă să se scape de dreptul pe care, din păcate pentru ei, instanța clujeană l-a recunoscut prin sentință definitivă! Astfel, după mai multe puneri în scenă nereușite de a dona clădirile grănicerești Consiliului Județean, pe motiv că UCGN nu are ce face cu ele și chipurile nu are bani să plătească impozitul, renovarea etc, propuneri întâmpinate cu scandal în Consiliul Director s-a ales tergiversarea ca metodă de ”pierdere”! Astfel s-a întârziat atât de mult înscrierea la OCPI a activului patrimonial, doar doar, se vor scăpa de el, în virtutea unui articol din Legea 10/2001, potrivit căruia este stipulat termenul de decădere din drepturi a proprietarului care nu ”își recunoaște proprietatea” și nu o înscrie la OCPI! La finalul lui 2018, asta s-ar fi întîmplat, dacă nu am fi pus presiune pe avocatul Paul Mihai Feier, juristul angajat de către UCGN cu reprezentarea în dosarele de retrocedare, expertul ”specializat” în falsuri Ovidiu Bruj și, nu am fi furnizat documente de instanță, conforme cu originalul celor nominalizați mai sus, pentru a depune înainte cu trei zile de finalul termenului prevăzut de lege, dosarul pentru înscrierea la OCPI! Motivul invocat de cei doi, că pe Onul Gheorghe nu avea rost să îl întrebăm de sănătate, având în vedere că știam ce planuri are, a fost că, vezi Doamne, OCPI nu ar accepta decât DOCUMENTE în ORIGINAL! Iar cum Dispoziția 143/iunie/2012 fusese ”distrusă” la CJ BN, nu era cu ce!? Ăsta era planul lor! Adică, după ce cu greu s-a câștigat spitalul să fie pierdut prin tergiversarea recnoașterii dreptului de proprietate! NU? Ulterior, după ce depunerea dosarului s-a făcut sub presiunea noastră, avocatul Paul Mihai Feier a recunoscut că nu se aștepta să poată fi înscris doar cu documentele în copie conformă cu originalul! Atât! Nici mai mult nici mai puțin!


După ce a fost înscris, peste voia lor, butoanele comunistoide l-au vândut profitând de pandemie și motivând că nu au bani de burse

La adunarea generală a celor 44, din vara lui 2020, la care nu am participat pentru că, nu se știe când a avut loc și cine a fost acolo, având în vedere Pandemia de coronavirus, alegerile locale și alte asemenea cataclisme, primarii pesediști și-au desăvârșit opera! Au votat pentru vinderea Spitalului de pe Independenței, în contextul în care sunt probe clare, anterioare, despre cum falsificarea proceselor verbale a devenit o practică, iar dezinformarea instanțelor o modalitate de face dispărute active cu ajutorul deciziilor judecătorești?! Se pare că și la Judecătoria Năsăud, se practică astfel de inginerii juridice?! Cum puneau la cale excluderea membrilor fondatori ai UCGN, prin încălcarea Statutului, cum au acordat burse preferențiale, adică electorale și cum speră să facă praf banii proveniți din vânzarea ilegală a Spitalului din Bistrița, vă vom informa.

Până atunci, precizăm doar că, proprietatea grănicerească este indiviză și mai aparte decât celelalte proprietăți private, de exemplu aceea din composesorate și comune bisericești etc. Ea nu se poate înstrăina, partaja sau împărți între asociați, așa a fost statuată prin prevederi de drept civil austriac, bazat pe drept roman, pe care Codul Civil le încorporează și le stipulează! Altfel, dacă ne-am lua după politrucii de la PSD BN, LUMEA ar fi răsturnată și nu ar mai exista decât LEGEA JUNGLEI!

 

clădiri grănicerești care stau să cadă în Năsăud, Insulă
clădiri grănicerești care stau să cadă în Năsăud, Insulă
Someșul Mare, peste râu se vede așa zisa MGC a fostului primar
Someșul Mare, peste râu se vede așa zisa MGC a fostului primar

Comentarii

Publică un comentariu nou

Conţinutul acestui câmp va fi considerat confidenţial şi nu va fi făcut public.
CAPTCHA
Vă rugam să completaţi codul din imagine în rubrica de mai jos.
Image CAPTCHA
Introduceţi literele din imaginea de mai sus.