Mesaj Anonymous pentru România: "ACTA ne va îngrădi libertatea de exprimare, minţile şi dreptul de a trăi pe această planetă"

preluare you tube

Comunitate de hackeri a postat un nou clip pe YouTube intitulat "Anonymous message to Romania 2 - ACTA".

"Salutări, cetăţeni ai României. Noi suntem Anonymous.

În timp ce protestele voastre au început să scadă din cauza vremii urâte şi politicienii voştri îşi continuă circul pe ecranele televizoarelor voastre, Parlamentul European a semnat tratatul ACTA. Acesta va impune o dictatură pe internet. Fiecare aspect al activităţii voastre pe Internet va fi monitorizată. Trebuie să acţionaţi acum.

Dincolo de jocuri video şi alte concepte de divertisment care există pe Internet, se află un aspect mult mai puternic, care uneşte oamenii: comunicarea.

În timp ce dreptul nostru de a împărtăşi sau primi liber informaţii ne este luat de ACTA, trebuie să realizăm că acesta este primul pas în direcţia unei dictaturi fasciste globale, care ne va îngrădi libertatea de exprimare, minţile şi, în cele din urmă, dreptul de a trăi pe această planetă.

Nu vă fie frică, Anonymous este alături de voi. Nu suntem un grup, nu suntem o organizaţie de niciun fel. Suntem oamenii de pe Internet, care luptă împotriva sclavagismului economic şi monetar. Ridicaţi-vă şi faceţi-vă vocile auzite. Informaţi-vă. Căutaţi ACTA pe Google şi aflaţi ce înseamnă. Noi suntem Anonymous. Treziţi-vă!", spun Anonymous.

Statele din Uniunea Europenă au semnat, în Japonia, tratatul internaţional ACTA, care reglementează produsele contrafăcute şi-şi întinde influenţa şi asupra pirateriei online. Conform site-urilor de specialitate, ACTA va reduce libertăţile pe internet. Printre ţările care au semnat tratatul la Tokyo se numără Polonia,Franţa, Finlanda, Irlanda, Italia, Portugalia, România, Grecia şi acelelalte 21 de ţări ale Uniunii Europene, anunţă Associated Press.

Până acum ACTA fusese semnată de Australia, Canada, Japonia, Coreea de Sud, Maroc, Noua Zeelandă, Singapore şi Statele Unite ale Americii.

 

Tratatul ACTA tradus din engleză


Părţile la prezentul Acord,
Constatând faptul ca aplicarea efectivă un drepturilor de proprietate Intelectuala Este esenţială menţinerea creşterii Economice PENTRU TOATE version industriile si la Nivel mondial;
Constatând, de asemenea, ca proliferarea de bunuri contrafăcute Si piratate, precum si o grija Serviciilor distribuie Materiale CE încalcă, subminează comerţul legal si durabil, cauzează pierderi semnificative Financiare PENTRU titularii de drepturi si PENTRU întreprinderi legitime, Si, in unele cazuri, oferă o sursa de venituri criminalităţii organizate si prezintă riscuri PENTRU publice;
Dorind combaterea acestei proliferări printr-o cooperare consolidată Internationala;
Dorind sa ne asiguram ca măsurile si procedurile PENTRU aplicarea drepturilor de proprietate Intelectuala Nu Devin elemente insele bariere in Calea comerţului legitim;
Dorind sa abordeze SE Problema de încălcare drepturilor de proprietate un Intelectuala, INCLUSIV încălcarea dreptului comunitar de îngrijire sunt loc version mediul digital, in special in ceea CE privesc drepturile de autor conexe Sau, Intr-ONU mod de îngrijire echilibrează drepturile si interesele relevante ale titularilor de drepturi , furnizorilot de Servicii, Si un utilizatorilor;
Dorind ca prezentul Acord sa functioneze Intr-ONU mod reciproc de sustinere Internationala de aplicare un legislaţiei
Recunoscând principiile enunţate version Declaratia de la Doha Privind Acordul TRIPS Si Sănătatea publicaţii, adoptată la 14 noiembrie 2001, la un ministerială Patra un MDC
Se convine dupa cum urmează:
CAPITOLUL I
DISPOZIŢII Initiale SI DEFINIŢII GENERALE
Secţiunea 1: Dispoziţii Initiale
ARTICOLUL 1: Relaţia cu Alte acorduri
Acest Acord SE derogare de la orice obligaţie version ceea CE Priveste orice alta parte nu version conformitate cu acordurile existente, INCLUSIV Acordul TRIPS.
ARTICOLUL 2: Natura OBLIGAŢIILOR
1. Fiecare Parte trebuie sa FIE libera sa stabilească metoda corespunzătoare de punere version aplicare un dispoziţiilor prezentului Acord version propriul Sau Sistem juridice Si Practica.
2. NIMIC din acest Acord Nu creează vreo obligaţie cu privire la distribuirea resurselor Intre aplicarea drepturilor de proprietate Intelectuala si punerea version aplicare o. Drepturilor, în general,
3. Obiectivele si principiile enunţate version partea I din Acordul TRIPS, in special la articolele 7 si 8, SE APLICA la prezentul Acord.
ARTICOLUL 3: standardele cu privire la disponibilitatea SI DE APLICARE Domeniul A DREPTULUI DE PROPRIETATE Intelectuala
1. Prezentul Acord SE APLICA fara o aduce atingere dispoziţiilor version legislaţia unei Parti de îngrijire reglementează existenţa, achiziţionarea, Domeniul de aplicare, si de Intretinere dreptului proprietăţii intelectuale o.
ARTICOLUL 4: Confidentialitate Si divulgarea de Informatii
1. NIMIC din acest Acord sa Nu impună unei Parti sa divulge:
(A) Informatii, un căror divulgare ar fi contrară legislaţiei vânzare, INCLUSIV legile de îngrijire protejează drepturile de Confidentialitate, Sau acordurile internationale
(B) Informatii confidenţiale, o căror divulgare ar împiedica dreptul de executare Sau ar fi contrară interesului public; Sau
(C) Informatii confidenţiale, o căror divulgare ar aduce atingere intereselor legitime ale anumitor întreprinderi Comerciale, Publice Sau privat.
Secţiunea 2: Definiţii Generale
ARTICOLUL 5: DEFINIŢII GENERALE
În sensul prezentului Acord, cu excepţia cazului în îngrijirea SE prevede altfel:
(A) ACTA înseamnă Acordul de combatere un Comerţului contrafacerii;
(B) comitet înseamnă CSS instituit version temeiul ACTA CAPITOLUL V (Aranjamente instituţionale);
Mărfurile piratate înseamnă orice bunuri de îngrijire sunt copii făcute fara consimţământul titularului dreptului Sau o persoanei autorizate version mod corespunzător de către titularului de drepturi in Tara de Producţie si de ingrijire sunt executate, direct Sau indirecte
Acordul TRIPS înseamnă Acordul Privind aspectele legat de comert ale Drepturillor de proprietate Intelectuala, prevăzute version MDC Acord;
CADRUL juridic PENTRU APLICAREA DREPTURILOR DE PROPRIETATE Intelectuala
Secţiunea 1: Obligaţii Generale
1. Fiecare Parte asigură ca SE procedurile de executare sunt disponibile version temeiul legislaţiei vânzare astfel Incat sa permită o actiune eficientă împotriva oricărui act de încălcare de un proprietăţii intelectuale drepturile reglementate de prezentul Acord, INCLUSIV Masuri corective rapide PENTRU un preveni încălcări si de căile de îngrijire constituie ATAC ONU factor de descurajare PENTRU încălcări. Aceste proceduri trebuie sa FIE aplicate astfel Incat sa evite sine crearea de obstacole pe Calea comerţului legitim si sa ofere protectie împotriva folosirii abuzive Lor.
2. Procedurile adoptate, menţinute, aplicate Sau sa sine pună version aplicare dispoziţiile prezentei trebuie sa FIE corecte si echitabile
Fiecare Parte VA Pune la dispoziţia titularilor de drepturi procedurile judiciare civile version ceea CE Priveste punerea version aplicare cu privire la orice Drept de proprietate Intelectuala astfel ejaculare sine specificaţiile version această Secţiune.
2. În măsura în îngrijirea orice cai de ATAC civile pot fi comandate ca urmare o unor controale administrative, fiecare Parte sine asigură ca aceste proceduri sunt conforme cu principiile echivalente cu Cele prevăzute version prezenta secţiune.
ARTICOLUL 9: DAUNE
1. Fiecare Parte VA prevedea ca, în cadrul unei proceduri judiciare civile cu privire la respectarea drepturilor de proprietate Intelectuala, autorităţile judiciare au autoritatea de vânzare de o obliga contravenientul La Plata de daune PENTRU o compensaţie prejudiciul titularului de drepturi de servicii medicale un avut de suferit ca urmare o încălcării .
În ceea CE Priveste încălcarea drepturilor de autor Sau drepturile conexe protejarea, fonogramelor, SI, în cazuri de falsificare un marcii, fiecare Parte trebuie sa stabilească daune;
În ceea CE Priveste mărfurile piratate dreptului de autor si o mărfurilor contrafăcute, fiecare Parte SE asigură ca, în cadrul unei proceduri judiciare civile, la cererea titularului dreptului, autorităţile au autoritatea de o îngrijire ordona distrugerea marfurilor încalcă dreprul de proprietate, fara NICI o despăgubire .
Autorităţile au dreptul, pe Baza cererii titularului de Drept, sa ordone contravenientului sa furnizeze titularului dreptului Sau un autorităţilor judiciare, cel Putin PENTRU scopul de o sondă aduna, Informatii relevante. Astfel de Informatii sa includă data cu privire la orice persoană implicată version orice aspect de încălcare Sau presupusa încălcare si cu privire la mijloacele de Producţie Sau canalele de Distribuţie un marcii piratate, INCLUSIV identificarea unor terte persoane presupuse o fi implica version producţia de bunuri si Distributia Sau Servicii Si o canalelor Lor de Distribuţie.
ARTICOLUL 12: Masuri PROVIZORII
1. Fiecare Parte asigură ca autorităţile SE vânzare judiciare au autoritatea de o comanda prompte si eficiente Masuri provizorii:
(A) împotriva unei Parti Sau, dupa Caz, o terţă parte nu asupra căreia autoritatea judiciară competentă PENTRU Este un preveni o incălcare o unui Drept de proprietate Intelectuala
(B) PENTRU o păstra dovezile pertinente version ceea CE Priveste pretinsa încălcare.
2. Fiecare Parte asigură ca autorităţile SE vânzare judiciare au autoritatea de o adopta Masuri provizorii acolo Nico & Vlad Este cazul, in special in cazul in ingrijirea orice întârziere Este de natura sa cauzeze prejudiciu ireparabil titularului ONU dreptului, Sau version cazul în îngrijire există ONU RISC demonstrabil de distrugere o dovezilor.
3. Cel Putin în cazurile de autor Sau drepturile conexe încălcarea drepturilor Si Marca contrafacerii, fiecare Parte SE asigură ca, în cadrul unei proceduri judiciare civile, autorităţile au autoritatea sa dispună măsura confiscării Sau luarea de custodie version Alte bunuri
4. În cazul în îngrijirea măsurile provizorii sunt revocate Sau version cazul în îngrijire încetează din cauza oricărui act de omisiune de către solicitant, Sau version cazul în îngrijire sine dovedeşte ulterior ca Nu o existat încălcarea unui Drept de proprietate Intelectuala, autorităţile judiciare trebuie sa AIBA autoritatea de obligare un reclamantei, la cererea pârâtului, sa furnizeze pârâtei o compensaţie adecvată orice prejudiciu cauzat PENTRU de aceste Masuri.
ARTICOLUL 16: Masuri la FRONTIERA
1. Fiecare Parte adoptă Sau menţine proceduri cu privire la importul si exportul marfurilor in ingrijire:
(A) de vânzare autorităţile vamale pot acţiona PENTRU un suspenda Libera trecere o mărfurilor suspecte; Si
(B) dupa Caz, titularul dreptului poate Solicita autorităţilor compétente sa suspende punerea version circulaţie de mărfuri suspecte.
2. O parte nu poate adopta Sau menţine proceduri cu privire la tranzitarea de bunuri Sau version Alte situaţii în îngrijirea mărfurile sunt sub controlul vamal
Articolul 17: cererea titularului
1. Fiecare Parte asigură ca autorităţile SE vânzare compétente sa solicite unui titular sa furnizeze dovezi adecvate PENTRU un demonstrative compétente autorităţilor ca, în conformitate cu legislaţia părţii de îngrijire furnizează procedurile, există o încălcare dreptul titularului dreptului una de proprietate Intelectuala
2. Fiecare Parte SE VA asigura ca cererile de o suspenda orice bunuri suspecte sunt corecte
3. Fiecare Parte asigură ca autorităţile SE vânzare compétente informează solicitantul version termen rezonabil, dacă IA Fost acceptata cererea.
ARTICOLUL 20: CAI DE ATAC
1. Fiecare Parte asigură ca autorităţile SE vânzare compétente au autoritatea de o obligaţie distrugerea de bunuri ca urmare o unei constatari menţionate la articolul 19, ca mărfurile sunt contrafăcute. În cazurile în îngrijirea astfel de mărfuri de îngrijire Nu sunt distruse, fiecare Parte asigură ca SE, cu excepţia excepţionalelor circumstanţe, astfel de bunuri sunt elimina in afara canalelor de comert astfel Incat sa evite orice SE prejudiciu adus titularului dreptului.
2. În ceea CE Priveste cu produsele Marci contrafăcute, eliminarea simplă un marcii version mod ilegal Nu VA FI PENTRU suficienta o permite liberul trafic la vama o mărfurilor version circuitele Comerciale.
3. O parte nu poate sa prevadă ca autorităţile de vânzare compétente au autoritatea de o impune sancţiuni administrative
ARTICOLUL 21: taxă
Fiecare Parte SE asigură ca orice taxă de Cerere, taxoni de depozitare, distrugere de îngrijire Sau urmează sa FIE evaluează de către autorităţile compétente version legătură cu procedurile descries version această secţiune Nu SE PENTRU utilizează un descuraja nejustificat recurgerea la aceste proceduri.
ARTICOLUL 22: DEZVĂLUIREA DE Informatii
Fara o aduce atingere legislaţiei unei Parti referitoare la confidenţialitatea Sau o confidenţialităţii Informatii:
(A) o parte nu poate autoriza autorităţile vânzare compétente PENTRU o oferi o titularului dreptului Informatii Despre transferurile specifice de produse, INCLUSIV Descrierea Si cantitatea mărfurilor, PENTRU un AJUTĂ la detectarea bunurilor contrafăcute;
(B) o parte nu poate autoriza autorităţile vânzare compétente PENTRU o oferi o titularului dreptului Informatii Despre bunuri, Dar Nu limitat la, Descrierea Si cantitatea mărfurilor, Numele Adresa Si, Expeditor, importator, exportator, destinatar Sau, SI, SE dacă cunoaşte, Tara de origine o mărfurilor, precum Si Numele si Adresa producătorului mărfurilor, PENTRU un AJUTĂ la determinarea menţionată la articolul 19
Secţiunea 4: Executarea penală
ARTICOLUL 23: infracţiunilor

Fiecare Parte trebuie sa prevadă sancţiuni penale si proceduri de îngrijire urmează sa FIE aplicate cel Putin, în cazuri de falsificare intenţionată Sau Marci Comerciale piratate
Fiecare Parte trebuie sa prevadă sancţiuni penale si proceduri de îngrijire urmează sa FIE aplicate version cazuri de intenţie si de uz casnic, în cadrul comerţului si pe o scara Comerciale Romane, de Etichete Sau Ambalaje:
O parte nu poate sa prevadă proceduri si sancţiuni penale version cazurile adecvate PENTRU copierea neautorizată un operelor cinematografice de la ONU Spectacol, facilitatea de expunere, în general, o imaginii PENTRU publice.
4. În ceea CE Priveste infracţiunile prevăzute version prezentul Articol, PENTRU grijă o parte nu prevede sancţiuni penale si proceduri, de îngrijire SE Parte asigură ca răspunderea penală PENTRU complicitatea si tăinuirea Este disponibila version temeiul legislaţiei vânzare.
5. Fiecare Parte VA adopta măsurile de îngrijire ar putea fi necesare, în conformitate cu principiile juridice, răspunderea PENTRU o stabilizare, de îngrijire poate fi penală, un persoanelor juridice PENTRU infracţiuni preciza version prezentul Articol, PENTRU îngrijire acordul prevede procedurile penale Si sancţiuni.
ARTICOLUL 24: SANCŢIUNI
PENTRU infracţiunile prevăzute la alineatele 1, 2, si 4 din articolul 23 alineatul (Infracţiuni penală), fiecare parte nu prevede sancţiuni de îngrijire inclusiv pedeapsa cu închisoarea, precum si amenzi suficient de Mari PENTRU oferi un factor de descurajare a ONU un actelor de încălcare dreptului comunitar o version viitor.În ceea CE Priveste infracţiunile prevăzute în articolul 23 alineatul (penal Infracţiuni) PENTRU grijă o parte nu prevede sancţiuni penale si proceduri, de îngrijire sine asigură ca autorităţile compétente vânzare au autoritatea de o comanda confiscarea Sau distrugerea tuturor mărfurilor contrafăcute Sau o mărfurilor piratate dreptului de autor. În cazurile în îngrijirea mărfurile contrafăcute Si mărfurile piratate dreptului de autor Nu sunt distruse, autorităţile compétente sine asigură ca astfel de mărfuri trebuie sa FIE elimina in afara canalelor de comert version astfel Incat sa evite producerea oricărui prejudiciu titularului dreptului.
ARTICOLUL 26: EX oficiu EXECUTAREA Penale
Fiecare Parte VA prevedea ca, în cazuri adecvate, autorităţilor compétente vânzare pot acţiona din proprie iniţiativă, de o iniţiativă anchete Sau Actiuni Legale cu privire la infracţiunile prevăzute la punctele 1, 2, 3, si 4 din articolul 23 alineatul (penală Infracţiuni) PENTRU grijă ACEA parte nu prevede sancţiuni penale si proceduri.
Secţiunea 5: Aplicarea drepturilor de proprietate Intelectuala version mediul digitale
1. Fiecare Parte asigură ca SE procedurile de executare, în măsura stabilite version Secţiunile 2 (Executarea civilă) si 4 (executare penală), sunt disponibile version cadrul Sau de lege, astfel Incat sa permită o actiune eficientă împotriva unui act de încălcare de o intelectuale proprietăţii.
2. în plus la punctul 1, procedurile fiecărei Parti de aplicare SE APLICA PENTRU încălcare un drepturilor de autor Sau drepturile conexe principiul Retele digitale, oală de îngrijire includ utilizarea ilicită un mijloacelor de Distribuţie pe scara Larga version scopuri ilicite. Aceste proceduri trebuie sa FIE puse version aplicare Intr-ONU mod de ingrijire sa evite crearea de obstacole pe Calea comerţului electronic, SI, în concordanţă cu legislaţia respectivei Parti, păstrează principiile fundamentale, cum ar fi Libertatea de exprimare, proces echitabil, Si de Confidentialitate.
O parte nu poate prevedea, în conformitate cu legile si reglementarile vânzare, compétente sa comande unui furnizor de Servicii on-line PENTRU dezvălui un rapid la o informaţie titularului dreptului un suficienta PENTRU o identificare ONU abonat al cărui cont pretinde ca o Fost folosit PENTRU încălcarea dreptului comunitar, în cazul în îngrijire un depus titularul ONU Punct de Vedere juridic. Aceste proceduri sunt puse version aplicare Intr-ONU mod de ingrijire sa evite crearea de bariere în Activitati legitimă, INCLUSIV comerţul electronic, SI, în concordanţă cu faptul ca trebuie pastrate principiile fundamentale, cum ar fi Libertatea de exprimare, proces echitabil, Si de Confidentialitate.
5. Fiecare Parte VA asigura o protectie juridica adecvată si cai de ATAC eficiente împotriva eludării măsurilor tehnologice eficiente de îngrijire sunt utilizate de către autori, artiştii interpreţi Sau executanţi Sau producătorii de fonograme, în legătură cu exercitarea drepturilor Lor.
ARTICOLUL 30: transparenta
PENTRU un promova transparenta version administrarea drepturilor de proprietate Intelectuala vânzare un sistemului de aplicare, fiecare Parte VA Lua măsurile adecvate, în conformitate cu legislaţia si Politici, de o publi Sau Pune la dispoziţia publicului Informatii Privind:
(A) procedurile disponibile version temeiul legislaţiei vânzare PENTRU executarea de drepturi de proprietate Intelectuala
(B) legile, regulamentele, deciziile judecătoreşti definitive si administrativ, hotărârile de aplicare generala referitoare la punerea version o aplicare drepturile de proprietate Intelectuala; Si
(C) de vânzare eforturile de un Sistem al ONU asigura eficienta de executare si de protectie una drepturile de proprietate Intelectuala.
ARTICOLUL 31: un Publice opiniei
Fiecare Parte trebuie, dupa Caz, sa promoveze adoptarea unor Masuri PENTRU o consolidare conştientizarea publicului cu privire la importanta respectării drepturilor de proprietate Intelectuala si efectele negativ ale încălcării drepturilor de proprietate Intelectuala.
Distrugerea bunurilor de îngrijire încalcă drepturile de proprietate Intelectuala sine se confruntă cu consecvent cu legile si reglementările Privind problemele de Mediu
CAPITOLUL IV
COOPERARE Internationala
ARTICOLUL 33: cooperarea Internationala
1. Fiecare Parte recunoaşte ca cooperarea Internationala Este vitală PENTRU realizarea efectivă un protectiei drepturilor de proprietate Intelectuala si ca ar trebui sa FIE încurajată, indiferent de originea mărfurilor de îngrijire încalcă drepturile de proprietate Intelectuala, Sau Locatia Sau cetăţenia titularului dreptului.
2. În scopul de o combate incalcarea drepturilor de proprietate Intelectuala, in special contrafacerea mărcilor Comerciale si drepturi de autor Sau drepturi conexe de piraterie, părţile VOR promova cooperarea, dupa Caz, Intre autorităţile Lor compétente vinovat PENTRU respectarea drepturilor de proprietate Intelectuala.
"Anti-contrafacerii Acordul comercial
03 decembrie 2010
1
Părţile la prezentul acord,
Constatând faptul că aplicarea efectivă a drepturilor de proprietate intelectuală este esenţială pentru susţinerea creşterii economice în toate industriile şi la nivel mondial;
Constatând de asemenea, că proliferarea de bunuri contrafăcute şi piratate, precum şi de servicii care distribuie materiale care încalcă, subminează comerţul legal şi dezvoltarea durabilă a economiei mondiale, cauzează pierderi financiare semnificative pentru titularii de drepturi şi pentru afacerile legitime, şi, în unele cazuri, oferă o sursă de venituri pentru crima organizată şi prezintă în caz contrar riscuri pentru public;
Dorind de combatere a acestei proliferări printr-o cooperare internaţională consolidată şi aplicarea mai eficientă internaţionale;
Intenţionează să furnizeze mijloace eficiente şi adecvate, care să completeze Acordul TRIPS, pentru punerea în aplicare a drepturilor de proprietate intelectuală, ţinând seama de diferenţele în sistemele lor juridice şi practicile;
Dorind să se asigure că măsurile şi procedurile pentru a asigura respectarea drepturilor de proprietate intelectuală nu se devin bariere în calea comerţului legitim;
Dorind să abordeze problema de încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv privind încălcarea dreptului comunitar care au loc în mediul digital, în special cu privire la drepturile de autor sau conexe, într-un mod care echilibrează drepturile şi interesele titularilor de drept relevante, furnizorii de servicii, şi utilizatori;
Dorind să promoveze cooperarea între furnizorii de servicii şi deţinătorii de drepturi să abordeze încălcărilor relevante în mediul digital;
Dorind că prezentul acord funcţionează într-o manieră sprijin reciproc de muncă de aplicare şi cooperării internaţionale desfăşurate în cadrul organizaţiilor internaţionale relevante;
Recunoscând principiile enunţate în Declaraţia de la Doha privind Acordul TRIPS şi sănătatea publică, adoptată la 14 noiembrie 2001, la a patra Conferinţă ministerială a OMC;
Convin după cum urmează:
2
CAPITOLUL I
DISPOZIŢII INIŢIALE ŞI DEFINIŢII GENERALE
Secţiunea 1: Dispoziţii iniţială
ARTICOLUL 1: Relaţia cu alte acorduri
Nimic din acest acord se deroga de la orice obligaţie a unei părţi cu privire la orice altă parte în conformitate cu acordurile existente, inclusiv Acordul TRIPS.
ARTICOLUL 2: natura şi întinderea OBLIGAŢII
1. Fiecare parte va da efect dispoziţiilor prezentului acord. O parte poate pune în aplicare în aplicare a legii sa mai largă a drepturilor de proprietate intelectuală decât este prevăzută de prezentul acord, cu condiţia ca executarea să nu contravin prevederilor prezentului acord. Fiecare parte trebuie să fie libere să stabilească metoda adecvată de punere în aplicare a dispoziţiilor prezentului acord în propriul său sistem legal şi practică.
2. Nimic din acest acord creează nici o obligaţie în ceea ce priveşte distribuţia resurselor între aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală şi punerea în aplicare a legii, în general.
3. Obiectivele şi principiile enunţate în partea I din Acordul TRIPS, în special la articolele 7 şi 8, se aplică, mutatis mutandis, la prezentul acord.
ARTICOLUL 3: ceea ce priveşte standardele cu privire la disponibilitatea ŞI DOMENIUL DE APLICARE A DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ
1. Prezentul acord se aplică fără a aduce atingere dispoziţiilor în legislaţia unei părţi care reglementează existenţa, achiziţionarea, domeniul de aplicare, şi de întreţinere a drepturilor de proprietate intelectuală.
2. Prezentul acord nu creează nicio obligaţie pe care o parte de a aplica măsuri în cazul în care un drept de proprietate intelectuală nu este protejat în conformitate cu legile şi reglementările sale.
ARTICOLUL 4: CONFIDENŢIALITATE şi divulgarea de informaţii
1. Nimic din acest acord se impună unei Părţi să divulge:
(A) informaţii, a căror divulgare ar fi contrară legislaţiei sale, inclusiv legile care protejează drepturile de confidenţialitate, sau acordurile internaţionale la
3
care aceasta este parte;
(B) informaţii confidenţiale, a căror divulgare ar împiedica aplicarea legii sau ar fi contrară interesului public; sau
(C) informaţii confidenţiale, a căror divulgare ar aduce atingere intereselor comerciale legitime ale anumitor întreprinderi, publice sau private.
2. Atunci când o parte furnizează informaţii în scris în conformitate cu dispoziţiile prezentului acord, partea care primeşte informaţiile sunt, reglementate de legislaţia şi practica, se abţină de la divulgarea sau utilizarea de informaţii pentru un alt scop decât cel pentru care informaţiile au fost furnizate, cu excepţia cazului consimţământul prealabil al părţii care furnizează informaţiile.
Secţiunea 2: Definiţii generale
ARTICOLUL 5: DEFINIŢII GENERALE
În sensul prezentului acord, cu excepţia cazului în care se prevede altfel:
(A) ACTA înseamnă Acordul de combatere a contrafacerii Comerţ;
(B) comitet înseamnă comitetul instituit în temeiul ACTA capitolul V (Aranjamente instituţionale);
(C) autorităţile competente include judiciară, administrativă, sau a autorităţilor de aplicare a legii în conformitate cu legislaţia unei părţi a;
(D) mărfuri contrafăcute marca înseamnă orice bunuri, inclusiv ambalaje, care poartă fără autorizaţie, o marcă comercială care este identică cu marca comercială valabil înregistrată în ceea ce priveşte astfel de mărfuri, sau care nu poate fi distinsă în aspectele sale esenţiale de o astfel de marcă, şi care astfel încalcă a drepturilor titularului mărcii în cauză, în conformitate cu legislaţia ţării în care procedurile prevăzute la capitolul
II (Cadrul legal pentru respectarea drepturilor de proprietate intelectuală) sunt invocate;
(E) ţară trebuie să fie înţeles să aibă aceeaşi semnificaţie ca şi stabilite în notele explicative la Acordul OMC;
(F) de tranzit vamal se înţelege regimul vamal sub care mărfurile sunt transportate sub control vamal de la un birou vamal la altul;
4
(G) de zile înseamnă zile calendaristice;
(H) de proprietate intelectuală se referă la toate categoriile de proprietate intelectuală care fac obiectul secţiunile de la 1 la 7 din Partea a II din Acordul TRIPS;
(I) în tranzit mărfuri se înţelege mărfurile sub regim vamal de tranzit sau de transbordare;
(J) persoană înseamnă o persoană fizică sau o persoană juridică;
(K) mărfurile piratate dreptului de autor înseamnă orice bunuri care sunt copii fabricate fără consimţământul titularului dreptului sau a persoanei autorizate în mod corespunzător de către titularul dreptului în ţara de producţie şi care sunt executate, direct sau indirect, dintr-un articol în cazul în care efectuarea de copii care ar fi au constituit o încălcare a unui drept de autor şi a drepturilor conexe în temeiul legii din ţara în care procedurile stabilite în capitolul II (Cadrul legal pentru respectarea drepturilor de proprietate intelectuală) sunt invocate;
(L) titularului de drepturi include o federaţie sau o asociaţie având statutul juridic să-şi afirme drepturile de proprietate intelectuală;
(M) teritoriu, în sensul secţiunii 3 (Măsuri de Frontieră) din capitolul II (Cadrul legal pentru aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală), înseamnă teritoriul vamal şi toate zonele libere
1 al unei părţi;
(N) transbordare reprezintă regimul vamal sub care mărfurile sunt transferate sub control vamal de la mijloacele de transport pentru importul de mijloace de transport pentru export, in zona de un birou vamal, care este biroul de atât importul si exportul;
(O) Acordul TRIPS înseamnă Acordul privind aspectele legate de comerţ ale drepturilor de proprietate intelectuală, prevăzute în anexa 1C la acordul OMC;
(P) OMC înseamnă Organizaţia Mondială a Comerţului; şi
(Q) Acordul OMC se înţelege Acordul de la Marrakech privind constituirea Organizaţiei Mondiale a Comerţului, încheiat la 15 aprilie 1994.
1 Pentru o mai mare siguranţă, părţile recunosc că zonă liberă înseamnă o parte din teritoriul unei părţi în cazul în care orice mărfurile introduse sunt în general considerate, în măsura în care taxele de import şi taxe sunt în cauză, ca fiind în afara teritoriului vamal.
CAPITOLUL II
CADRUL JURIDIC PENTRU APLICAREA DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ
Secţiunea 1: Obligaţii generale
ARTICOLUL 6: OBLIGAŢIILE GENERALE CU PRIVIRE LA EXECUTAREA
1. Fiecare parte se asigură că procedurile de executare sunt disponibile în temeiul legislaţiei sale, astfel încât să permită o acţiune eficientă împotriva oricărui act de încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală care intră sub incidenţa prezentului acord, inclusiv măsuri corective rapide pentru a preveni încălcările şi măsuri corective care constituie un factor de descurajare pentru încălcări în continuare. Aceste proceduri vor fi aplicate astfel încât să se evite crearea de obstacole în calea comerţului legitim şi să ofere protecţie împotriva folosirii lor abuzive.
2. Procedurile adoptate, menţinute, aplicate sau să pună în aplicare dispoziţiile prezentului capitol trebuie să fie corecte şi echitabile, şi furnizează pentru drepturile tuturor, fiind supuse participanţilor la astfel de proceduri care urmează să fie protejate corespunzător. Aceste proceduri nu trebuie să fie complicată în mod inutil sau costisitoare, sau implică termene nerezonabile sau întârzieri nejustificate.
3. La punerea în aplicare a dispoziţiilor prezentului capitol, fiecare parte trebuie să ia în considerare nevoia de proporţionalitate între gravitatea încălcării, interesele părţilor terţe, precum şi măsurile aplicabile, căile de atac şi sancţiuni.
4. Nici o prevedere a prezentului capitol nu se interpretează ca impunând uneia dintre părţi să facă obiectul său funcţionari la răspundere pentru actele întreprinse în exercitarea funcţiilor lor oficiale.
Secţiunea 2: Executarea Publice
ARTICOLUL 7: DISPONIBILE de procedură civilă
1. Fiecare parte va pune la dispoziţia titularilor de drept a procedurilor civile judiciare privind punerea în aplicare cu privire la orice drept de proprietate intelectuală astfel cum se specifică în prezenta secţiune.
2. În măsura în care orice cale de atac civile pot fi comandate ca urmare a procedurilor administrative, pe fondul unui caz, fiecare parte se asigură că aceste proceduri trebuie să fie conforme cu principiile echivalente în substanţă cu cele prevăzute în prezenta secţiune.
O parte poate exclude de brevete şi protecţia informaţiilor confidenţiale din domeniul de aplicare al prezentei secţiuni.
ARTICOLUL 8: acţiunile în încetare
1. Fiecare parte va prevedea că, în cadrul unei proceduri judiciare civile în ceea ce priveşte respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, autorităţile sale judiciare au autoritatea de a emite un ordin împotriva unei părţi să renunţe la o încălcare, şi inter alia, un ordin de care un partid sau, după caz, , la o terţă parte asupra cărora autoritatea competentă judiciare competente exerciţii, pentru a preveni bunuri care implică încălcarea unui drept de proprietate intelectuală de la intrarea în canalele Comertului.
2. Fără a aduce atingere celorlalte dispoziţii ale prezentei secţiuni, o parte poate limita căile de atac disponibile împotriva utilizării de către guverne, sau de către terţi autorizaţi de către un guvern, fără autorizarea titularului dreptului, la plata unei remuneraţii, cu condiţia ca partea care este conformă cu dispoziţiile din partea II din Acordul TRIPS în mod specific, o astfel de utilizare. În alte cazuri, căile de atac în temeiul prezentei secţiuni se aplică sau, în cazul în care aceste remedii nu sunt compatibile cu legislaţia unei părţi, a hotărârilor judecătoreşti declarativ şi compensaţie adecvată trebuie să fie disponibile.
ARTICOLUL 9: DAUNE
1. Fiecare parte va prevedea că, în cadrul unei proceduri judiciare civile în ceea ce priveşte respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, autorităţile sale judiciare au autoritatea de a încălcat ordinea care, cu bună ştiinţă sau având motive întemeiate să ştie, angajate în activitate care încalcă la plata cheltuielilor de daune-interese dreptul titularului adecvate pentru a compensa pentru prejudiciu titularului de drepturi a avut de suferit ca urmare a încălcării. În stabilirea cuantumului de despăgubiri pentru încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală, autorităţile unei părţi judiciare vor fi autoritatea de a lua în considerare, printre altele, orice măsură legitimă din valoarea titularului dreptului susţine, care pot include profituri pierdute, valoarea mărfurilor a încălcat sau servicii măsurată prin preţul de piaţă, sau preţul de vânzare cu amănuntul sugerat.
2. Cel puţin în cazurile de autor sau drepturile conexe încălcare a drepturilor şi marca
contrafacerii, fiecare parte se asigură că, în cadrul unei proceduri judiciare civile, judiciare sale
Autorităţile au autoritatea de a obligarea contravenientului la plata titularului dreptului contravenientului de
profiturile care pot fi atribuite cu încălcarea. O parte poate presupune aceste profituri să fie
valoarea prejudiciilor menţionate la alineatul 1.

3. Cel puţin în ceea ce priveşte încălcarea drepturilor de autor sau drepturile conexe protejarea
fabrică, fonogramelor, şi spectacole, şi, în cazuri de falsificare marcii, fiecare
Parte trebuie să stabilească, de asemenea, sau de a menţine un sistem care prevede pentru una sau mai multe dintre
următorul text:
(A) pre-stabilit daune; sau
7
(B) prezumţii
3 pentru a determina valoarea daunelor suficiente pentru a compensa titularului dreptului pentru prejudiciul cauzat de încălcare; sau
(C) cel puţin pentru drepturile de autor, daune suplimentare.
4. În cazul în care o parte prevede calea de atac prevăzută la paragraful 3 litera (a) sau
prezumţii menţionate la paragraful 3 (b), acesta se asigură că fie sale jurisdicţionale
Autorităţile sau titularul are dreptul de a alege o astfel de cale de atac sau prezumţiile ca
o alternativă la căile de atac prevăzute la alineatele 1 şi 2.
5. Fiecare parte se asigură că autorităţile sale judiciare, acolo unde este cazul, au
autoritatea de a comanda, la încheierea unei proceduri judiciare civile cu privire la
încălcarea de cel puţin autor sau drepturile conexe drepturilor, sau mărci comerciale, care prevalează
partid să fie acordate de plată de către partea care pierde din cheltuielile de judecată sau a taxelor şi corespunzătoare
avocat comisioane, sau de orice alte cheltuieli prevăzute în conformitate cu legislaţia respectivei părţi.
ARTICOLUL 10: alte căi de atac
1. Cel puţin în ceea ce priveşte mărfurile piratate dreptului de autor şi a mărfurilor contrafăcute marca,
fiecare parte se asigură că, în cadrul unei proceduri judiciare civile, la cererea titularului dreptului,
autorităţile sale judiciare au autoritatea de a ordinea în care astfel de mărfuri care încalcă fi
distruse, cu excepţia unor circumstanţe excepţionale, fără nici o despăgubire de orice fel.
2. Fiecare parte va prevedea de asemenea, că autorităţile sale judiciare au autoritatea de a
Pentru ca materialele şi pune în aplicare, utilizarea predominantă de care a fost în
fabricarea sau crearea de astfel de bunuri contrafăcute, să fie, fără întârzieri nejustificate şi fără
compensare de orice fel, distruse sau eliminate în afara canalelor de comerţ în
astfel încât să reducă la minimum riscurile de încălcări ulterioare.
3. O parte poate prevedea pentru căile de atac descrise în prezentul articol să fie efectuate
pe cheltuiala contravenientului lui.
ARTICOLUL 11: Informaţii privind ÎNCĂLCAREA
Fără a aduce atingere dreptului privilegiul său de guvernare, protecţia confidenţialităţii surselor de informare, sau de prelucrare a datelor cu caracter personal, fiecare parte se asigură că, în cadrul unei proceduri judiciare civile în ceea ce priveşte punerea în aplicare a
3
Prezumţii menţionate la paragraful 3 (b) pot include o prezumţie că valoarea de
daune-interese este: (i) cantitatea de mărfuri care încalcă proprietatea titularului dreptului intelectuală în
cauză, precum şi de fapt, alocate pentru terţe persoane, înmulţit cu valoarea profitului pe unitate de bunuri
care ar fi fost vândute de către titularul dreptului, dacă nu ar fi fost actul de încălcare a dreptului comunitar, sau (ii) o
redevenţe rezonabile; sau (iii) o sumă forfetară pe baza unor elemente cum ar fi cel puţin suma redevenţelor sau
taxele care ar fi fost datorate în cazul în care contravenientul ar fi cerut autorizaţia de a utiliza intelectuale
dreptul de proprietate în cauză.
8 drepturilor de proprietate intelectuală, autorităţile sale judiciare au autoritatea, pe baza unei justificată
cererea titularului dreptului, să ordone contravenientului sau, în subsidiar, presupusa
contrafacerii, să furnizeze titularului dreptului sau a autorităţilor judiciare, cel puţin pentru
scopul de a aduna probe, informaţii relevante astfel cum este prevăzut în cazul său
legile şi reglementările care contravenient sau presupusului vinovat de contrafacere are sau controale. Astfel de
informaţii să includă informaţii cu privire la orice persoană implicată în orice aspect al
încălcare sau presupusa încălcare şi cu privire la mijloacele de producţie sau
canalele de distribuţie a încalcă sau încalcă pretins bunuri sau servicii,
inclusiv identificarea unor terte persoane presupuse a fi implicate în producţia şi
distribuţia de bunuri sau servicii şi a canalelor lor de distribuţie.
ARTICOLUL 12: MĂSURI PROVIZORII
1. Fiecare parte se asigură că autorităţile sale judiciare au autoritatea de a comanda
prompte şi eficiente măsuri provizorii:
(A) împotriva unei părţi sau, după caz, o terţă parte asupra cărora
relevante autoritate judiciară competentă exerciţii, pentru a preveni o
încălcarea unui drept de proprietate intelectuală de la care apar, şi în
special, pentru a preveni bunuri care implică încălcarea unui
drept de proprietate intelectuală de la intrarea în canalele Comertului;
(B) pentru a păstra dovezile pertinente în ceea ce priveşte pretinsa încălcare.
2. Fiecare parte se asigură că autorităţile sale judiciare au autoritatea de a adopta
măsurilor provizorii inaudita altera Parte acolo unde este cazul, în special în cazul în care orice
întârziere este de natură să cauzeze un prejudiciu ireparabil titularului dreptului, sau în cazul în care există un
riscul demonstrabil de distrugere a dovezilor. În cadrul procedurilor desfăşurate inaudita
Parte altera, fiecare parte va asigura că autorităţile sale judiciare cu autoritatea de a acţiona
rapid la cererile de măsuri provizorii şi de a lua o decizie, fără a
întârziere nejustificată.
3. Cel puţin în cazurile de autor sau drepturile conexe încălcare a drepturilor şi marca
contrafacerii, fiecare parte se asigură că, în cadrul unei proceduri judiciare civile, judiciare sale
Autorităţile au autoritatea să dispună măsura confiscării sau luarea în custodie de alte suspecte
bunuri, precum şi a materialelor şi a pune în aplicare relevante la actul de încălcare a dreptului comunitar, şi, cel puţin
pentru contrafacerea mărcii, o dovadă documentară, fie originale sau copii ale acestora,
relevante pentru încălcarea dreptului comunitar.
4. Fiecare parte se asigură că autorităţile sale au autoritatea de a solicita
solicitant, cu privire la măsuri provizorii, pentru a oferi orice disponibile în mod rezonabil
probe pentru a se satisface cu un grad suficient de certitudine că
dreptul reclamantului este încălcat sau că această încălcare este iminentă, şi să dispună
solicitantului să furnizeze o asigurare de securitate sau echivalente suficientă pentru a proteja
pârâtului şi pentru a preveni abuzurile. De securitate sau o asigurare echivalentă nu se
9
descuraja nejustificat de a recurge la procedurile pentru astfel de măsuri provizorii.
5. În cazul în care măsurile provizorii sunt revocate sau în cazul în care încetează din cauza oricărui act de
sau de o omisiune de către solicitant, sau în cazul în care se dovedeşte ulterior că nu a existat
încălcarea unui drept de proprietate intelectuală, autorităţile judiciare trebuie să aibă
autoritatea de a obligarea reclamantei, la cererea pârâtului, să furnizeze pârâtei
o compensaţie adecvată pentru orice prejudiciu cauzat de aceste măsuri.
Secţiunea 3: Măsuri la frontieră
4, 5
ARTICOLUL 13: DOMENIUL DE APLICARE A măsuri la frontieră
6
În furnizarea, după caz, şi în conformitate cu sistemul său intern de
de proprietate intelectuală protecţia drepturilor şi fără a aduce atingere cerinţelor de
Acordul TRIPS, pentru aplicare la nivel transfrontalier efectivă a drepturilor de proprietate intelectuală, o
Partidul ar trebui să facă acest lucru într-un mod care nu face nicio discriminare între nejustificat
drepturile de proprietate intelectuală şi care să evite crearea de obstacole în calea comerţului legitim.
ARTICOLUL 14: loturi mici şi al bagajelor PERSONALE
1. Fiecare parte trebuie să includă în punerea în aplicare a prezentei secţiuni de bunuri unei reclame
natura trimise în loturi mici.
2. O parte poate exclude de la aplicarea prezentei secţiuni cantităţi mici de
mărfuri de natură non-comercial, aflate în bagajele personale ale călătorilor.
ARTICOLUL 15: furnizarea de informaţii din partea titularului DREAPTA
Fiecare parte va permite autorităţilor sale competente de a solicita o titularului dreptului de
furnizarea de informaţii relevante pentru a sprijini autorităţile competente în luarea de frontieră
Măsurile prevăzute în prezenta secţiune. O parte poate permite, de asemenea, un titularul dreptului de a furniza
informaţiile relevante autorităţilor sale competente.
4 În cazul în care o parte a desfiinţat în mod substanţial toate controalele pe circulaţia mărfurilor peste frontiera sa cu
o altă parte cu care aceasta face parte dintr-o uniune vamală, aceasta nu este obligată să aplice dispoziţiile
al acestei sectiuni la acea frontieră.
5 Se înţelege că nu există obligaţia de a aplica procedurile stabilite în această secţiune pentru a
mărfurilor introduse pe piaţă într-o altă ţară de către sau cu consimţământul titularului dreptului.
6
Părţile convin că brevetele şi protecţia informaţiilor confidenţiale care nu se încadrează în domeniul de aplicare al
prezenta secţiune.
10
ARTICOLUL 16: măsuri la frontieră
1. Fiecare parte adoptă sau menţine proceduri cu privire la import şi export
transporturilor în care:
(A) autorităţile sale vamale pot acţiona asupra proprie iniţiativă de a suspenda
liberului de vamă mărfurilor suspecte; şi
(B) după caz, titularul dreptului poate solicita autorităţilor competente să
suspende punerea în circulaţie de mărfuri suspecte.
2. O parte poate adopta sau menţine proceduri cu privire la suspect în tranzit
bunuri sau în alte situaţii în care mărfurile sunt sub control vamal în care:
a) autorităţile sale vamale pot acţiona asupra proprie iniţiativă de a suspenda
eliberarea de, sau să reţină, suspecte mărfuri; şi
(B) după caz, titularul dreptului poate solicita autorităţilor competente să
suspende punerea în circulaţie a, sau să reţină, bunuri suspecte.
Articolul 17: cererea titularului DREAPTA
1. Fiecare parte se asigură că autorităţile sale competente să solicite unui titular drept care
solicită procedurile descrise în paragrafele 1 (b) şi 2 (b) din articolul 16 alineatul (de Frontieră
Măsuri) să furnizeze dovezi adecvate pentru a demonstra autorităţilor competente că, în conformitate cu
legislaţia părţii care furnizează procedurile, există este prima facie o încălcare a
dreptul titularului dreptului de proprietate intelectuală, precum şi să furnizeze informaţii suficiente care
pot fi în mod rezonabil de aşteptat să fie în cadrul cunoştinţelor titularului dreptul de a face
suspect mărfuri în mod rezonabil recunoscut de către autorităţile competente. Cerinţa
să furnizeze informaţii suficiente nu se descuraja nejustificat a recurge la procedurile
descrise în paragrafele 1 (b) şi 2 (b) din articolul 16 alineatul (Măsuri de Frontieră).
2. Fiecare parte va asigura pentru cererile de a suspenda eliberarea de, sau să reţină,
orice bunuri suspecte
7 sub control vamal pe teritoriul său. O parte poate să prevadă pentru astfel de
cererile să se aplice transferurilor multiple. O parte poate prevedea că, la cererea
titularului dreptului, cererea de a suspenda eliberarea de, sau să reţină, bunuri suspecte
se pot aplica la punctele selectate de intrare şi de ieşire sub control vamal.
3. Fiecare parte se asigură că autorităţile sale competente informează solicitantul în termen de
un termen rezonabil, dacă le-au acceptat cererea. În cazul în care sale competente
Autorităţile au acceptat cererea, acestea informează, de asemenea, solicitantul a
7 Cerinţa de a furniza pentru astfel de aplicaţii este supus obligaţiilor de a furniza proceduri
menţionate la paragrafele 1 (b) şi 2 (b) din articolul 16 alineatul (Măsuri de Frontieră).
11
perioada de valabilitate a cererii.
4. O parte poate prevedea că, în cazul în care solicitantul a abuzat de procedurile
descrise în paragrafele 1 (b) şi 2 (b) din articolul 16 alineatul (Măsuri de Frontieră), sau în cazul în care
există un motiv întemeiat, autorităţile competente au autoritatea de a nega, suspenda, sau nule
o aplicaţie.
ARTICOLUL 18: de securitate sau de asigurare echivalentă
Fiecare parte se asigură că autorităţile sale competente au autoritatea de a
să solicite unui titular drept care cere procedurile descrise în paragrafele 1 (b) şi
2 (b) din articolul 16 alineatul (Măsuri de Frontieră), pentru a oferi o garanţie rezonabilă sau echivalente
suficiente pentru a proteja pârâtei şi autorităţile competente şi la asigurarea
preveni abuzurile. Fiecare parte se asigură că astfel de garanţie sau o asigurare echivalentă se
nu descuraja nejustificat recurgerea la aceste proceduri. O parte poate prevedea ca astfel de
de securitate pot fi în forma unei obligaţiuni condiţionat să ţineţi inofensive pârâtului din
orice pierdere sau paguba rezultată din orice suspendare a eliberării, sau de detenţie,
mărfurilor în cazul în care autorităţile competente stabilesc că mărfurile nu sunt contrafăcute.
O parte poate, numai în circumstanţe excepţionale sau în temeiul unui ordin judiciar, permite
pârâtei de a obţine posesia de bunuri suspecte prin postarea unei obligaţiuni sau alte titluri.
ARTICOLUL 19: DETERMINAREA AS LA ÎNCĂLCAREA
Fiecare parte adoptă sau menţine proceduri prin care sa competentă
Autorităţile pot determina, într-un termen rezonabil după iniţierea
procedurile descrise la articolul 16 alineatul (Măsuri de Frontieră), dacă mărfurile suspecte
aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală.
ARTICOLUL 20: CĂI DE ATAC
1. Fiecare parte se asigură că autorităţile sale competente au autoritatea de a
obligarea distrugerea de bunuri ca urmare a unei constatarea menţionată la articolul 19 alineatul
(Determinarea ca la încălcarea), că mărfurile sunt contrafăcute. În cazurile în care astfel de
mărfuri care nu sunt distruse, fiecare parte se asigură că, cu excepţia excepţionale
circumstanţe, astfel de bunuri sunt eliminate în afara canalelor de comerţ într-o astfel de
încât să se evite orice prejudiciu titularului dreptului.
2. În ceea ce priveşte produsele cu mărci contrafăcute, eliminarea simplă a marcii
în mod ilegal aplicat nu va fi suficient, altele decât în ​​cazuri excepţionale, pentru a permite
liberului de vamă mărfurilor în circuitele comerciale.
3. O parte poate să prevadă că autorităţile sale competente au autoritatea de a impune
sancţiuni administrative, în urma unei constatarea menţionată la articolul 19 alineatul
12
(Determinarea ca la încălcarea), că mărfurile sunt contrafăcute.
ARTICOLUL 21: TAXE
Fiecare parte se asigură că orice taxe taxei de cerere, taxa de depozitare, sau distrugere
care urmează să fie evaluate de către autorităţile competente în legătură cu procedurile descrise
în această secţiune nu se utilizează pentru a descuraja nejustificat recurgerea la aceste proceduri.
ARTICOLUL 22: DEZVĂLUIREA DE INFORMAŢII
Fără a aduce atingere legislaţiei unei părţi referitoare la confidenţialitatea sau a confidenţialităţii
informaţii:
(A) o parte poate autoriza autorităţile sale competente pentru a oferi o titularului dreptului
cu informaţii despre transferurile specifice de produse, inclusiv
descrierea şi cantitatea de mărfuri, pentru a ajuta la detectarea
bunurilor contrafăcute;
(B) o parte poate autoriza autorităţile sale competente pentru a oferi o titularului dreptului
cu informaţii despre bunuri, inclusiv, dar nu limitat la,
descrierea şi cantitatea mărfurilor, numele şi adresa
expeditor, importator, exportator, destinatar sau, şi, dacă se cunoaşte, ţara de
origine a mărfurilor, precum şi numele şi adresa producătorului
mărfurilor, pentru a ajuta la determinarea menţionată la articolul 19 alineatul
(Determinarea ca la încălcarea dreptului comunitar);
(C) cu excepţia cazului în care o parte a furnizat autorităţilor sale competente cu autoritatea de
descrise la litera (b), cel puţin în cazurile de bunuri importate, în cazul în care
autorităţile competente au confiscat bunuri suspecte sau, în subsidiar,
a făcut o determinare menţionată la articolul 19 alineatul (Determinarea cu privire la
Cu privire la încălcarea), că mărfurile sunt contrafăcute, partea autorizează sale
autorităţile competente pentru a oferi o titularului dreptului, în termen de treizeci zile
8
de sechestru sau determinarea, cu informaţii despre astfel de mărfuri, inclusiv,
dar nu limitat la, descrierea şi cantitatea mărfurilor, numele
şi adresa expeditorului, importator, exportator, destinatar sau, şi, dacă
cunoscut, ţara de origine a mărfurilor, precum şi numele şi adresa de
producătorul de bunuri.
Secţiunea 4: Executarea penal
În sensul prezentului articol, zile de mijloace zile lucratoare.
ARTICOLUL 23: infracţiunilor
1. Fiecare parte trebuie să prevadă proceduri şi sancţiuni penale care urmează să fie aplicate la
cel puţin în cazuri de falsificare intenţionată sau mărci comerciale autor sau drepturile conexe drepturilor de piraterie pe
o scară comercială.
În sensul prezentei secţiuni, actelor desfăşurate pe baze comerciale
scară includă cel puţin cele efectuate ca activităţi comerciale directe sau indirecte pentru
avantaj economic sau comercial.
2. Fiecare parte trebuie să prevadă proceduri şi sancţiuni penale care urmează să fie aplicate în
cazuri de intenţie importation10
şi de uz casnic, în cadrul comerţului şi pe o
scară comercială, de etichete sau ambalaje:
11
(A) pentru o marcă care a fost aplicată, fără autorizaţie, care este identic
la, sau nu pot fi distinse de la, o marcă înregistrată pe teritoriul său;
şi
(B) care sunt destinate a fi utilizate în cadrul comerţului privind bunuri sau în
ceea ce priveşte serviciile care sunt identice cu produsele sau serviciile pentru care
marca este înregistrată.
3. O parte poate să prevadă proceduri şi sancţiuni penale în cazurile adecvate pentru
copierea neautorizată a operelor cinematografice de la un spectacol într-o mişcare
facilitatea de expoziţie imagine în general deschise pentru public.
4. În ceea ce priveşte infracţiunile prevăzute în prezentul articol, pentru care o parte prevede
proceduri şi sancţiuni penale, care parte se asigură că răspunderea penală pentru
complicitatea şi tăinuirea este disponibil în temeiul legislaţiei sale.
5. Fiecare parte va adopta măsurile care ar putea fi necesar, în conformitate cu ei
principiile juridice, pentru a stabili răspunderea, care poate fi penală, a persoanelor juridice pentru
infracţiuni specificate în prezentul articol, pentru care Partidul prevede procedurile penale şi
sancţiuni. Această răspundere nu aduce atingere răspunderii penale a resurselor naturale
persoanelor care au comis infracţiuni.
9
Fiecare parte va trata intenţionată importul sau exportul de mărfuri mărci contrafăcute sau piratate
mărfurile drepturile de autor la scară comercială în activităţi ilegale fac obiectul unor sancţiuni penale în temeiul prezentei
Articolul. O parte poate achita de obligaţia sa cu privire la importul şi exportul de contrafăcute
mărfurilor marcă comercială sau mărfuri piratate dreptului de autor prin furnizarea de distribuţie, vânzare sau oferta de vânzare de astfel de
mărfurilor la scară comercială ca activităţi ilegale să fie sancţionată penal.
10
O parte poate achita de obligaţia sa cu privire la importul de etichete sau ambalaje prin intermediul
privind măsurile de distribuţie.
11
O parte pot fi conforme cu obligaţiile care îi revin în temeiul prezentului alineat prin furnizarea de proceduri penale
şi sancţiunile care se aplică în încercarea de a comite o infracţiune marcă.
14
ARTICOLUL 24: SANCŢIUNI
Pentru infracţiunile prevăzute la alineatele 1, 2, şi 4 din articolul 23 alineatul (infracţiunile penală), fiecare parte prevede sancţiuni care includ pedeapsa cu închisoarea, precum şi amenzi suficient de mare pentru a oferi un factor de descurajare a actelor de încălcare în viitor, în mod constant cu nivelul penalităţilor aplicate pentru infracţiuni de o gravitate corespunzătoare.
ARTICOLUL 25: sechestru, confiscare, şi distrugerea
1. În ceea ce priveşte infracţiunile prevăzute la punctele 1, 2, 3, şi 4 din articolul 23 alineatul
(Penal Infracţiuni) pentru care este o parte prevede proceduri şi sancţiuni penale, care
Parte se asigură că autorităţile sale competente dispun de autoritatea de a dispune confiscarea
suspectate de mărfuri contrafăcute sau a mărfurilor piratate marca dreptului de autor, orice alte
materialelor şi instrumentelor utilizate în comiterea presupusei infracţiuni, documentar
relevante pentru presupuse infracţiuni, iar activele derivate din, sau obţinut dovezi
în mod direct sau indirect, prin intermediul, activitatea presupusa încălcare.
2. În cazul în care o parte necesită identificarea elementelor care fac obiectul sechestrului ca o
condiţie esenţială pentru emiterea unui ordin menţionate la alineatul 1, acea parte nu va cere
elementele care urmează să fie descris în detaliu mai mult decât este necesar pentru a le identifica pentru
scopul de sechestru.
3. În ceea ce priveşte infracţiunile prevăzute la punctele 1, 2, 3, şi 4 din articolul 23 alineatul
(Penal Infracţiuni) pentru care este o parte prevede proceduri şi sancţiuni penale, care
Parte se asigură că autorităţile sale competente dispun de autoritatea de a comanda
confiscarea sau distrugerea tuturor mărfurilor marcă contrafăcute sau a mărfurilor piratate dreptului de autor.
În cazurile în care mărfurile contrafăcute şi mărfurile piratate marca dreptului de autor nu sunt
distruse, autorităţile competente se asigură că, cu excepţia cazului în cazuri excepţionale
circumstanţe, astfel de mărfuri trebuie să fie eliminate în afara canalelor de comerţ în
astfel încât să evite producerea oricărui prejudiciu titularului dreptului. Fiecare parte va asigura
că confiscarea sau distrugerea unor astfel de mărfuri trebuie să se producă fără compensaţie de orice
sortare celui care a încălcat.
4. În ceea ce priveşte infracţiunile prevăzute la punctele 1, 2, 3, şi 4 din articolul 23 alineatul
(Penal Infracţiuni) pentru care este o parte prevede proceduri şi sancţiuni penale, care
Parte se asigură că autorităţile sale competente dispun de autoritatea de a comanda
confiscarea sau distrugerea materialelor şi instrumentelor utilizate în mod preponderent în crearea
de mărfuri contrafăcute sau a mărfurilor piratate marcă de autor şi, cel puţin pentru grave
infracţiuni, a activelor derivate din, sau obţinute direct sau indirect, prin, a
încălcarea de activitate. Fiecare parte se asigură că pierderea sau distrugerea de astfel de
materiale, pune în aplicare, sau a activelor trebuie să se producă fără nici o despăgubire de orice fel pentru a
încălcat.
12
Se înţelege că nu există nicio obligaţie pentru care o parte să se prevadă posibilitatea de închisoare
şi amenzi care urmează să fie aplicate în paralel.
15
5. În ceea ce priveşte infracţiunile prevăzute la punctele 1, 2, 3, şi 4 din articolul 23 alineatul
(Penal Infracţiuni) pentru care este o parte prevede proceduri şi sancţiuni penale, care
Parte poate să prevadă că autorităţile sale judiciare au autoritatea de a comanda:
(A) confiscarea bunurilor a căror valoare corespunde cu cea a activelor
derivate din, sau obţinute direct sau indirect, prin, pretins
încălcarea de activitate; şi
(B) confiscarea bunurilor a căror valoare corespunde cu cea a
active derivate din, sau obţinute direct sau indirect, prin,
încălcarea de activitate.
ARTICOLUL 26: EX oficiu EXECUTAREA PENALE
Fiecare parte va prevedea că, în cazuri adecvate, autorităţilor sale competente pot
acţiona asupra din proprie iniţiativă, de a iniţia anchete sau acţiuni legale cu privire la
infracţiunilor prevăzute la punctele 1, 2, 3, şi 4 din articolul 23 alineatul (penală
Infracţiuni) pentru care este acea parte prevede proceduri şi sancţiuni penale.
Secţiunea 5: Aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală în mediul digital
ARTICOLUL 27: EXECUTAREA ÎN MEDIUL DIGITAL
1. Fiecare parte se asigură că procedurile de executare, în măsura stabilite în
Secţiunile 2 (Executarea civilă) şi 4 (executare penală), sunt disponibile în cadrul său
lege, astfel încât să permită o acţiune eficientă împotriva unui act de încălcare a proprietăţii intelectuale
drepturile de proprietate care are loc în mediul digital, inclusiv promptă
măsuri corective pentru a preveni încălcarea dreptului comunitar şi de căile de atac care constituie un factor de descurajare în continuare
încălcări.

2. În plus la punctul 1, procedurile fiecărei părţi de aplicare se aplică pentru
încălcare a drepturilor de autor sau drepturile conexe prin reţele digitale, care pot include
utilizarea ilicită a mijloacelor de distribuţie pe scară largă în scopuri ilicite. Aceste
Procedurile trebuie să fie puse în aplicare într-un mod care să evite crearea de obstacole în calea
activitate legitimă, inclusiv comerţul electronic, şi, în concordanţă cu legislaţia respectivei părţi,
păstrează principiile fundamentale, cum ar fi libertatea de exprimare, proces echitabil, şi
de confidenţialitate.
De exemplu, fără a aduce atingere dreptului unei părţi, adoptarea sau menţinerea unui regim care prevede
limitări privind răspunderea, sau cu privire la căile de atac disponibile împotriva, furnizorii de servicii online, în timp
păstrarea intereselor legitime ale titularului dreptului.
3. Fiecare parte se străduieşte pentru a promova eforturile de cooperare în cadrul activităţii
comunităţii pentru a aborda în mod eficient şi marcă comercială autor sau drepturile conexe drepturilor de încălcare a dreptului comunitar
păstrând în acelaşi timp concurenţa legitimă şi, în concordanţă cu legislaţia respectivei părţi, conservarea
principii fundamentale, cum ar fi libertatea de exprimare, proces echitabil, şi a vieţii private.
4. O parte poate prevedea, în conformitate cu legile si reglementarile sale, competente sa
Autorităţile cu autoritatea de a comanda un furnizor de servicii on-line pentru a dezvălui
rapid la o informaţie titularului dreptului suficiente pentru a identifica un abonat al cărui
cont pretinde că a fost folosit pentru încălcarea dreptului comunitar, în cazul în care titularul să fi depus un punct de vedere juridic
cerere suficient de mărci comerciale sau de autor sau drepturile conexe încălcare a drepturilor, şi în cazul în care
aceste informaţii se solicită în scopul de a proteja sau de aplicare a acestor drepturi.
Aceste proceduri sunt puse în aplicare într-un mod care să evite crearea de bariere
activităţii legitime, inclusiv comerţul electronic, şi, în concordanţă cu faptul că Partidul
lege, păstrează principiile fundamentale, cum ar fi libertatea de exprimare, proces echitabil, şi
de confidenţialitate.
5. Fiecare parte va asigura o protecţie juridică adecvată şi căi de atac eficiente
împotriva eludării măsurilor tehnologice eficiente, care sunt utilizate de către autori,
artiştii interpreţi sau executanţi sau producătorii de fonograme, în legătură cu exercitarea drepturilor lor
în, şi care să restricţioneze actele în ceea ce priveşte, operele lor, performanţele, şi fonogramelor,
care nu sunt autorizate de autorii, artiştii interpreţi sau executanţi sau producătorii de fonograme
în cauză sau permise de lege.
6. În scopul de a oferi o protecţie juridică adecvată şi căi de atac eficiente
menţionate la punctul 5, fiecare parte trebuie să asigure o protecţie cel puţin faţă de:
(A) în măsura prevăzută de legislaţia sa:
(I) eludarea neautorizată a unui tehnologic eficient
Măsura efectuate cu bună ştiinţă sau având motive întemeiate să
cunosc, şi (ii) oferirea către public de către piaţă a unui dispozitiv sau produs,
inclusiv programele pentru calculator, sau un serviciu, ca un mijloc de
eluda o măsură eficientă tehnologice; şi
(B) fabricarea, importul, sau de distribuţie ale unui dispozitiv sau produs,
inclusiv programe de calculator, sau prestarea de servicii care:
În sensul prezentului articol, măsurile tehnologice înseamnă orice tehnologie, dispozitiv sau componentă
faptul că, în cursul funcţionării normale, este proiectat pentru a preveni sau limita, în ceea ce priveşte operele,
spectacole, sau fonogramelor, care nu sunt autorizate de către autori, artiştii interpreţi sau executanţi sau producătorii de
fonograme, prevăzute de legislaţia unei părţi. Fără a aduce atingere domeniului de aplicare al dreptului de autor sau conexe
drepturilor prevăzute în legislaţia unei părţi, măsuri tehnologice sunt considerate eficiente în cazul în care utilizarea de
operele protejate, spectacole, sau fonogramelor este controlată de către autori, artiştii interpreţi sau executanţi sau producătorii de
fonograme prin aplicarea unui control relevante de acces sau procedeu de protecţie, cum ar fi criptarea
sau de urcare, sau un mecanism de control al copierii, care atinge obiectivul de protecţie.
(I) este destinat în primul rând sau produse cu scopul de a
eluda o măsură eficientă tehnologice; sau
(Ii) are doar un scop comercial semnificativ limitată, altele decât
eluda o măsură tehnologice eficiente.
7. Pentru a proteja electronice de informare a drepturilor de management,
fiecare parte trebuie să asigure o protecţie juridică adecvată şi căi de atac eficiente împotriva oricărei persoane care cu bună ştiinţă
desfăşoară fără autorizaţie următoarele acte cunoaşterea, sau cu privire la civilă
căi de atac, având motive întemeiate să ştie, că va induce, permite, facilitează, sau
ascunde o încălcare de orice drept de autor sau de drepturi conexe:
(A) să elimine sau să modifice orice electronice de informare a drepturilor de management;
(B) de a distribui, de import pentru distribuirii, a difuza, a comunica, sau să facă
la dispoziţia publicului copii ale operelor, interpretarilor, fonogramelor,
ştiind că informaţiile electronice de gestionare a drepturilor a fost
eliminate sau modificate fără autoritate.
8. În care oferă protecţie juridică adecvată şi căi de atac eficiente în temeiul
dispoziţiile de la punctele 5 şi 7, o parte poate adopta sau menţine corespunzătoare
limitări sau excepţii de la măsurile de punere în aplicare a dispoziţiilor de la punctele 5, 6,
şi 7. Obligaţiile stabilite la punctele 5, 6, şi 7 nu aduc atingere
drepturi, limitări, excepţii, sau de apărare a dreptului de autor sau de drepturi conexe privind încălcarea dreptului comunitar
în conformitate cu legislaţia unei părţi.
La punerea în aplicare alineatele 5 şi 6, nici o parte va fi obligat să solicite ca proiectarea, sau
de proiectare şi de selecţie de piese şi componente pentru, o electronice de larg consum, telecomunicaţii, sau
produs de calcul prevăd un răspuns la orice măsură tehnologică special, atât timp cât produsul
să nu contravină altfel de punere în aplicare a măsurilor sale de aceste paragrafe.
În sensul prezentului articol, Information Rights Management se înţelege:
(A) informaţii care identifică munca, performanţa, sau a fonogramei; autorul operei,
executant de performanţă, sau producătorul fonogramei; sau proprietarul de drept, în orice
de muncă, performanţă, sau fonograme;
(B) informaţii cu privire la termenii şi condiţiile de utilizare a operei, de performanţă, sau fonograma; sau
(C) orice numere sau coduri care reprezintă informaţiile descrise la literele (a) şi (b) de mai sus;
atunci când oricare dintre aceste elemente de informaţii este ataşată o copie a unei opere, de performanţă, sau fonograme, sau
apare în legătură cu comunicarea sau punerea la dispoziţie a unei opere, de performanţă, sau
fonograma la dispoziţia publicului.
18
CAPITOLUL III
EXECUTAREA PRACTICI
ARTICOLUL 28: EXPERTIZĂ EXECUTAREA, CONTACT, INTERNE ŞI COORDONAREA
1. Fiecare Parte va încuraja dezvoltarea unei expertize de specialitate din cadrul acestuia
Autorităţile competente responsabile cu punerea în aplicare a drepturilor de proprietate intelectuală.
2. Fiecare parte va promova colectarea şi analiza datelor statistice şi a altor
informaţiile relevante privind drepturile de proprietate intelectuală, precum şi încălcările
colectarea de informaţii privind cele mai bune practici pentru prevenirea şi combaterea încălcărilor.
3. Fiecare parte trebuie, după caz, de a promova coordonarea internă între, şi
a facilita acţiuni comune de către, de autorităţile sale competente responsabile pentru punerea în aplicare a
drepturile de proprietate intelectuală.
4. Fiecare parte se străduieşte să promoveze, după caz, stabilirea şi
menţinerii unor mecanisme formale sau informale, cum ar fi grupurile consultative, prin care sa
Autorităţile competente pot primi punctele de vedere ale titularilor de drepturi şi alte informaţii relevante
părţile interesate.
ARTICOLUL 29: MANAGEMENTUL RISCULUI LA FRONTIERĂ
1. În scopul de a spori eficienţa de aplicare la nivel transfrontalier de proprietate intelectuală
drepturile de proprietate, autorităţile competente ale unei părţi pot:
(A) consultă cu părţile interesate relevante, precum şi autorităţile competente din
alte părţi responsabile pentru respectarea drepturilor de proprietate intelectuală
drepturile de a identifica şi aborda riscurile semnificative, şi să promoveze acţiuni de
a atenua aceste riscuri; şi
(B) să partajeze informaţii cu autorităţile competente din alte părţi, pe
aplicarea transfrontalieră a drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv relevante
informaţii pentru a identifica o mai bună ţintă pentru expedieri şi de inspecţie
suspectate de a conţine mărfuri contrafăcute.
2. În cazul în care o parte confiscă bunurile importate care aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală, autorităţile competente pot prevedea Partidul de export cu informaţiile necesare pentru identificarea părţilor şi a bunurilor implicate în exportul de mărfuri confiscate.
Autorităţile competente ale părţii de export poate lua măsuri împotriva acelor părţi
şi expedieri viitoare, în conformitate cu legislaţia respectivei părţi.
ARTICOLUL 30: TRANSPARENŢA
Pentru a promova transparenţa în administrarea drepturilor sale de proprietate intelectuală
sistemului de aplicare, fiecare parte va lua măsurile adecvate, în conformitate cu legislaţia şi
politici, de a publica sau pune la dispoziţia publicului informaţii privind:
(A) procedurile disponibile în temeiul legislaţiei sale pentru respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, autorităţile sale competente responsabile cu aplicarea acestora, şi punctele de contact disponibile pentru asistenţă;
(B) legile, regulamentele, deciziile judecătoreşti definitive, precum şi hotărârile administrative cu aplicare generală referitoare la respectarea drepturilor de proprietate intelectuală; şi
(C) eforturile sale de a asigura un sistem eficient de executare şi de protecţie a drepturilor de proprietate intelectuală.
ARTICOLUL 31: a opiniei publice
Fiecare parte trebuie, după caz, de a promova adoptarea unor măsuri pentru a consolida
conştientizarea publicului cu privire la importanţa respectării drepturilor de proprietate intelectuală şi
Efectele negative ale încălcării drepturilor de proprietate intelectuală.
ARTICOLUL 32: considerentelor de mediu în DISTRUGEREA bunurilor contrafăcute
Distrugerea mărfurilor care încalcă drepturile de proprietate intelectuală se face
consecvent cu legile şi reglementările privind probleme de mediu al partidului în
care are loc distrugerea
CAPITOLUL IV
COOPERARE INTERNAŢIONALĂ
ARTICOLUL 33: cooperarea internaţională
1. Fiecare parte recunoaşte că cooperarea internaţională este vitală pentru realizarea efectivă
protecţia drepturilor de proprietate intelectuală şi că ar trebui să fie încurajată, indiferent de
origine a mărfurilor care încalcă drepturile de proprietate intelectuală, sau locaţia sau
cetăţenia titularului dreptului.
2. În scopul de a combate incalcarea drepturilor de proprietate intelectuală drepturi, în special
contrafacerea mărcilor comerciale şi drepturi de autor sau drepturi conexe piraterie, părţile vor promova
cooperare, după caz, între autorităţile lor competente responsabile pentru
respectarea drepturilor de proprietate intelectuală. O astfel de cooperare poate include dreptul
cooperării în domeniul aplicării cu privire la punerea în aplicare penale şi măsuri la frontieră
reglementate de prezentul acord.
3. Cooperarea în temeiul prezentului capitol se efectuează în conformitate cu relevante
acordurile internaţionale, şi sub rezerva legilor, politicilor, alocarea resurselor, şi legea
priorităţilor de aplicare a fiecărei părţi.
ARTICOLUL 34: SCHIMB DE INFORMAŢII
Fără a aduce atingere dispoziţiilor articolului 29 alineatul (Gestionarea riscului la
Frontieră), fiecare parte se străduieşte să facă schimb cu alte părţi:
(A) informaţii părţii colectează în conformitate cu dispoziţiile din capitolul III
(A practicilor de aplicare), inclusiv date statistice şi informaţii cu privire la
cele mai bune practici;
(B) informaţii privind măsurile legislative şi de reglementare referitoare la
protecţia şi respectarea drepturilor de proprietate intelectuală; şi
(C) alte informaţii, după caz ​​şi de comun acord.
ARTICOLUL 35: construirea de capacităţi şi ASISTENŢĂ TEHNICĂ
1. Fiecare parte se străduieşte să furnizeze, la cerere şi pe convenite de comun acord
termeni şi condiţii, asistenţă în consolidarea capacităţilor şi asistenţa tehnică în
îmbunătăţirea aplicării drepturilor de proprietate intelectuală a celorlalte părţi la această
Acord şi, după caz, a părţilor prospectiv. Consolidarea capacităţilor şi
asistenţa tehnică pot acoperi domenii cum ar fi:
(A) consolidarea de sensibilizare a opiniei publice privind drepturile de proprietate intelectuală;
(B) elaborarea şi punerea în aplicare a legislaţiei naţionale referitoare la
respectarea drepturilor de proprietate intelectuală;
(C) formarea profesională a funcţionarilor cu privire la respectarea drepturilor de proprietate intelectuală; şi
(D) operaţiunile efectuate coordonate la nivel regional şi multilateral.
2. Fiecare parte se străduieşte să lucreze strâns cu alte părţi şi, în cazul în care
adecvate, care nu sunt părţi la prezentul acord, în scopul punerii în aplicare a
dispoziţiile de la punctul 1.
3. O parte poate întreprinde activităţile descrise în prezentul articol, coroborat cu
sectorul în cauză privat sau organizaţii internaţionale. Fiecare parte se va strădui să evite
dublarea inutilă între activităţile descrise în prezentul articol şi alte
activităţilor de cooperare internaţională.
CAPITOLUL V
Aranjamente instituţionale
ARTICOLUL 36: COMITETUL ACTA
1. Părţile instituie Comitetul ACTA. Fiecare parte se
reprezentate în cadrul comitetului.
2. Comitetul:
(A) să revizuiască punerea în aplicare şi funcţionarea prezentului acord;
(B) ia în considerare problemele privind dezvoltarea acestui acord;
(C) ia în considerare orice modificări propuse la prezentul acord, în conformitate cu
Articolul 42 (Amendamente);
(D) să decidă, în conformitate cu paragraful 2 al articolului 43 alineatul (de aderare), la
condiţiile de aderare la prezentul acord cu privire la orice membru al OMC;
şi
(E) ia în considerare orice altă problemă care ar putea afecta punerea în aplicare şi
funcţionarea prezentului acord.
3. Comitetul poate decide să:
(A) înfiinţarea unor comitete ad-hoc sau grupuri de lucru pentru a asista Comitetul în îndeplinirea responsabilităţilor sale în conformitate cu paragraful 2, sau pentru a asista o parte prospectiv, la cererea acesteia, în care aderă la prezentul acord, în conformitate cu articolul 43 alineatul (de aderare);
(B) să solicite sfatul non-guvernamentale sau grupuri de persoane;
(C) să facă recomandări în ceea ce priveşte punerea în aplicare şi funcţionarea prezentului acord, inclusiv prin aprobarea ghidurilor de practica cele mai bune legate de acestea;
(D) să partajeze informaţii şi cele mai bune practici cu terţe părţi cu privire la reducerea încălcărilor drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv tehnici pentru identificarea şi monitorizarea pirateriei şi a contrafacerii, precum şi
(E) să ia alte acţiuni în exercitarea funcţiilor sale.
4. Toate deciziile comitetului se iau prin consens, cu excepţia
Comitetul poate decide altfel prin consens. Comitetul se consideră că a acţionat prin consens cu privire la un subiect prezentat pentru examinare sale, în cazul în care nici o parte prezenţi la şedinţă atunci când decizia este luată în mod oficial obiecte la decizia propusă.
În limba engleză va fi limba de lucru a comitetului şi documentele justificative
activitatea sa trebuie să fie în limba engleză.
5. Comitetul îşi adoptă normele şi procedurile sale într-un termen rezonabil
după intrarea în vigoare a prezentului acord, şi va invita nu cele semnatarilor părţi
la prezentul acord să participe la deliberările comitetului privind aceste norme şi
proceduri. Normele şi procedurile:
(A) se va adresa probleme cum ar fi prezidarea şi ce gazduieste reuniuni, şi
exercitarea atribuţiilor organizatorice relevante pentru prezentul acord şi a
operaţiune; şi
(B) se pot adresa, de asemenea, aspecte cum ar fi acordarea statutului de observator, precum şi orice alte
Materie Comitetul decide necesare pentru funcţionarea corespunzătoare a acestuia.
6. Comitetul poate modifica normele şi procedurile.
7. Fără a aduce atingere dispoziţiilor de la punctul 4, în cursul primilor cinci ani
în urma intrării în vigoare a prezentului acord, deciziile Comitetului de a adopta sau
modifice normele şi procedurile vor fi luate prin consens de părţi şi a celor
Semnatarii care nu sunt părţi la prezentul acord.
8. După perioada menţionată la punctul 7, Comitetul poate adopta sau modifica
normele şi procedurile cu privire la consens de către părţile la prezentul acord.
9. Fără a aduce atingere dispoziţiilor de la punctul 8, Comitetul poate decide că
adoptarea sau modificarea de o anumită regulă sau procedură necesită consensul
Părţile şi celor care nu semnatarilor părţi la prezentul acord.
10. Comitetul se întruneşte cel puţin o dată pe an cu excepţia cazului în Comitetul
decide altfel. Prima reuniune a comitetului va avea loc într-un termen
perioada de după intrarea în vigoare a prezentului acord.
11. Pentru o mai mare siguranţă, Comitetul nu va supraveghea sau supraveghează piaţa internă sau
sau internaţionale de aplicare a anchetelor penale de proprietate intelectuală specifice
cazuri.
12. Comitetul depune eforturi pentru a evita duplicarea inutilă între ei
activităţi şi alte eforturi internaţionale în ceea ce priveşte aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală
drepturilor de proprietate.
ARTICOLUL 37: PUNCT DE CONTACT
1. Fiecare parte va desemna un punct de contact pentru a facilita comunicarea între
părţilor cu privire la orice aspect reglementat de prezentul acord.
2. La cererea unei alte părţi, o parte punctul de contact va identifica un
birou adecvat sau oficiale la care ancheta părţii solicitante pot fi soluţionate,
şi să asiste, după caz, în facilitarea comunicării între biroul sau oficial
în cauză şi a părţii solicitante.
ARTICOLUL 38: CONSULTĂRI
1. O parte poate solicita în scris consultări cu o altă parte în ceea ce priveşte
orice problemă care afectează punerea în aplicare a prezentului acord. Parte solicitat va
examineze cu înţelegere la o astfel de cerere, să ofere un răspuns, şi permite
corespunzător posibilitatea de a consulta.
2. Consultări, inclusiv la anumite poziţii adoptate de către părţi de consultanţă,
trebuie să fie păstrate confidenţiale şi fără a aduce atingere drepturilor sau poziţii de fie
Părţi în orice procedură, inclusiv o procedură de sub auspiciile
Înţelegerea privind regulile şi procedurile de soluţionare a litigiilor
cuprinse în anexa 2 la Acordul OMC.
3. Părţile de consultanta poate, de comun acord, informează Comitetul de
urmare a consultărilor în temeiul prezentului articol
CAPITOLUL VI
DISPOZIŢII FINALE
ARTICOLUL 39: Semnarea
Prezentul acord va rămâne deschis pentru semnare de către participanţii la ei
negociere, precum şi de orice alţi membri OMC, participanţii pot conveni să de
consens, de la 31 martie 2011 până la 31 martie 2013.
ARTICOLUL 40: Intrarea în vigoare
1. Prezentul acord intră în vigoare la treizeci de zile de la data depunerii
al şaselea instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau ca între aceste semnatarilor
care au depus instrumentele lor de ratificare, de acceptare, de aprobare sau.
2. Prezentul acord intră în vigoare pentru fiecare semnatar care depozitele sale
instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau după depunerea de-al şaselea
instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau, la treizeci de zile de la data depunerii
de către semnatar a instrumentului său de ratificare, de acceptare, de aprobare sau.
ARTICOLUL 41: RETRAGEREA
O parte se poate retrage din prezentul acord printr-o notificare scrisă
la depozitar. Retragerea va intra în vigoare după 180 zile de depozitar
primeşte notificare.
ARTICOLUL 42: AMENDAMENTE
1. O parte poate propune amendamente la prezentul acord în cadrul Comitetului.
Comitetul va decide dacă să prezinte o propunere de modificare a părţilor pentru
17
Australia, Republica Austria, Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Canada,
Republica Cipru, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Estonia,
Uniunea Europeană, Republica Finlanda, Republica Franceză, Republica Federală Germania,
Republica Elenă, Republica Ungaria, Irlanda, Republica Italiană, Japonia, Republica Coreea,
Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica
Malta, Statele Unite Mexicane, Regatul Maroc, Regatul Ţărilor de Olanda, Noua
Noua Zeelandă, Republica Polonă, Republica Portugheză, România, Republica Singapore,
Republica Slovacă, Republica Slovenia, Regatul Spaniei, Regatul Suediei, Confederaţia Elveţiană
Confederaţie, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, şi Statele Unite ale
America. Rratification, acceptare sau aprobare.
2. Orice modificare intră în vigoare la nouăzeci de zile de la data la care toate
Părţile şi-au depus instrumentele lor de ratificare, de acceptare, sau
aprobare la Depozitar.
ARTICOLUL 43: ADERARE
1. După expirarea perioadei prevăzute la articolul 39 alineatul (Semnătura), orice
Membru al OMC, se pot aplica să adere la prezentul acord.
2. Comitetul decide cu privire la condiţiile de aderare pentru fiecare solicitant.
3. Prezentul acord intră în vigoare pentru reclamanta treizeci de zile de la data
depunerii instrumentului său de aderare pe baza condiţiile de aderare menţionate la
punctul 2.
ARTICOLUL 44: Textele acordului
Prezentul acord va fi semnat intr-un singur exemplar original în limbile engleză, franceză, şi
Spaniolă, fiecare versiune fiind egal autentice.
ARTICOLUL 45: DEPOZITAR
Guvernul Japoniei va fi depozitarul prezentului acord. "

 

Comentarii

Publică un comentariu nou

Conţinutul acestui câmp va fi considerat confidenţial şi nu va fi făcut public.
CAPTCHA
Vă rugam să completaţi codul din imagine în rubrica de mai jos.
Image CAPTCHA
Introduceţi literele din imaginea de mai sus.