Barbarul Grapini intenționează să demoleze Casa Scriitorilor de la Valea Vinului!!!

în anul 2020

 Săptămâna trecută, primarul Rodnei, Valentin Grapini ne-a contactat să ne sperie cu mieunăturile de cotoi prins la oala cu smântînă! Din avalanșa de minciuni debitate de respectivul în urechile colegei mele Liana Mureșan, cu care a vorbit, aceasta a reținut două lucruri clare, afimate de primarul mitoman. Că ceea ce vedem în fotografiile în care Casa Scriitorilor de la Valea Vinului -distrusă de jefuitorii pădurilor rodnene, care au depozitat acolo în ultimii 7 ani, trenuri de bușteni – nu este real și că, dacă Ministerul Culturii transferă către UAT Rodna dreptul de folosință, respectiv, dacă el devine șef acolo, în secunda doi va demola cele două pavilioane care încă mai stau în picioare...Că în ultimii 7 ani, respectivul s-a străduit din răsputeri să dărâme ”Casa Scriitorilor, este deja un loc comun. Ca un veritabil barbar ce este! Numai cine nu vrea nu vede cu ochiul liber! Ce crede și spune Grapini, primarul aventurier pe bani publici, căruia nu i-a reușit nimic în viață până nu a fost plantat peste resursele Rodnei a fost scris și subliniat de noi în mai multe articole, pentru ca tot omul să priceapă. Mai nou, aceste aspecte apar și în rezumatul argumentației transmis către conducerea Ministerului Culturii. Pornind de la:


1. Că ceea ce vedem noi în fotografii nu este real și el, ”Tinuț miaunuț” nu are nicio vină privind transformarea în platformă primară de lemne a curții Casei Scriitorilor de la Valea Vinului...De vină, potrivit acestui mincinos patentat, sunt cei de la Ocolul Silvic care, chipurile sunt stat în stat și ar fi abuzat repetitiv de singurul teren mai răsărit din localitate, pe care s-ar fi făcut stăpâni, transformându-l în platformă primară?!
2. În ce privește ”Casa Scriitorilor”, dacă Ministerul Culturii o va transfera la Rodna, EL CA PRIMAR VA FI NEVOIT SĂ O DEMOLEZE!!! Că este foarte degradată și că, o va reconstrui AȘA CUM A FOST...

...pe la Paștele Cailor, credem noi!


Întrebare: Ministerul Culturii poate da acestui ”barbar, aventurier pe bani publici” un monument istoric cu valoare identitară inestimabilă pentru tot Ardealul? De ce? Să îl demoleze? Cine răspunde?
În sinteza lămuritoare pentru importanța culturală și dezvoltarea integrată a județului dar și a regiunii având ca reper identitar ”Casa Scriitorilor” de la Valea Vinului, Rodna, BN, pentru conducerea Ministreului Culturii am motivat
De ce HG-ul privind transferul dreptului de folosință al monumentului istoric ”Casa Scriitorilor” de la Valea Vinului, Rodna BN, trebuie oprit în interiorul Ministerului Culturii pentru a fi completat cu precizări foarte importante, iar dezbaterea publică reluată. Motive:

1. ”Casa Scriitorilor” de la Valea Vinului, compusă din 2 clădiri, este un reper identitar care conține 3 branduri suprapuse, primele două turistice și cele de-al treilea cultural: Casa Scriitorilor;
2. Are o vechime de peste 140 de ani și, la finalul secolului al XIX-lea reprezenta o destinație de vilegiatură menționată în ghidurile europene de profil;
3. Clădirile ce alcăuiesc Casa Scriitorilor au fost date în folosința Societății Scriitorilor din România începând din 1945, când scriitorul Mihail Sadoveanu, aflat în grațiile puterii comuniste și fiind președintele Societății Scriitorilor le-a cerut pentru a înființa: Casa de odihnă și creație a Scriitorilor din România, Valea Vinului, Rodna, BN. Pe durata dualismului austro ungar 1867- 1918, în cele două clădiri a funcționat stațiunea apelor minerale Radna Borberek. După 1918 și până în 1945 clădirile respective s-au aflat în folosința Casei Regale a României, respectiv a Fundației Principele Carol! Acolo, Serviciul Social înființat de regele Carol al II-lea printr-un proiect de reziliență a satelor românești, inițiat de sociologul Dimitrie Gusti, avea o bază de antrenament. Nu era și nu a fost proprietară pe acele clădiri sau terenuri nici Casa Regală și nici ”Fundația Principele Carol”. Clădirile respective, cumpărate de Fondurile grănicerești de la Năsăud de la contele Laszlo Bethlen, în jurul anului 1862, au fost cedate fiscului maghiar în baza unei împăciuri judecătorești la finalul secolului al XIX-lea.
4. La momentul 2011, când Uniunea Scriitorilor prin adresă oficială către Ministerul Culturii a renunțat la dreptul de folosință, din lipsă de bani cu care să facă administrare și să plătească angaralele, clădirile respective se aflau încă într-o stare foarte bună, în sensul în care locația dispunea de bucătărie, camere de cazare, sală de mese și baie cu cazan. Pavilionul cel mic (dreapta după intrare) era ceva mai degradat, având în vedere infiltrarea apei prin acoperiș și inundațiile provocate de torentul care coboară din Munții Rodnei pentru a se vărsa în Pârâul Băilor și, trece pe lângă acest pavilion. Juridic, Uniunea Scriitorilor primise prin HG. 45 din 17 ianuarie, 2002, dreptul de folsință pentru 49 de ani! Această concesiune operează încă, având în vedere că, Ministerul Culturii nu a luat act oficial de renunțarea din 2011. Având în vedere acestea USR s-ar putea răzgândi privind actul din 2011, în urma unei consultări cu scriitori din filiale, procedură care are nevoie de timp. Pentru acest demers este nevoie ca proiectul aflat momentan în dezbatere publică să fie completat și procedura de dezbatere publică reluată, la o dată ce ulterior ar putea fi precizată.
5. După anul 2014, când actualul primar de la Rodna a preluat funcția de viceprimar și s-a angajat că va ”proteja” clădirile scriitorilor, degradarea și devastarea actualului monument a fost accentuate și s-au făcut de către mafia pădurilor, mafie aflată mână în mână cu actualul primar a cărui angajamente au fost pur declarative. Practic, an de an, acolo, în curtea caselor, pe cel mai generos teren din Valea Vinului, taf-urile au făcut legea... Din 2016 încoace, cu complicitatea acualului primar, diverși jefuitori din Valea Vinului și Rodna au devastat și distrus aproape toate părțile din lemn ale caselor, cu excepția acoperișelor, la care este ceva mai greu de ajuns. A fost și un episod, în 2015, când ” o mână criminală” ar fi pus foc intenționat, din mai multe puncte ale pavilionului din stânga, într-o seară de sâmbătă, târziu, pentru ca acoperișul să ardă și să rămână doar piatra, iar administrația de la Rodna să preia ”terenul”...potrivit unor surse.
6. Începând cu toamna lui 2011 au fost demarate mai multe tentative de încludere în Patrimoniul României, respectiv, cel puțin 4 până când în 2018 s-a obținut clasarea. Ministerul Culturii a finalizat procedura de clasare prin ORDINul nr. 2.629 din 9 august 2018 privind clasarea ca monument istoric a imobilului situat la adresa poștală localitatea Valea Vinului, Cartier, drumul comunal, F.N., comuna Rodna, județul Bistrița-Năsăud, în Lista monumentelor istorice, cu denumirea Casa scriitorilor - pavilioanele C1 și C2, în categoria II - arhitectură, m - monument, grupa valorică B;
7. Și înainte de clasare, dar mai ales după momentul clasării, din august 2018, actualul primar de Rodna, Valentin Grapini, fost primar în mandatul 2016-2020 și viceprimar între 2014-2016, a intensificat prin agenții economici care exploatau pădurile proprietate publică a comunei Rodna depozitarea de bușteni în imediata apropiere a monumentului istoric și implicit distrugerea celor două pavilioane, care mai stau în picioare doar pentru că au fost edificate din piatră!
8. Potrivit Legii 422/2001, art 47, lit e), modificată și republicată, atât primarul unui UAT cât și Consiliul Local al respectivei comune - pe teritoriul căreia se află un monument- au obligația de a proteja și îngriji monumentul și perimetrul în care se află acesta. Ca să nu mai vorbim de integrarea acestuia în strategia de dezvoltare a respectivului UAT!
9. Pe societatea civilă, jurnalista și scriitoarea Florica Dura - ajutată de scriitori, artiști plastici și jurnaliști bistrițeni- a demarat începând cu 2002 printr-un ONG local promovarea celor două clădiri materializată prin: organizarea unor tabere de creație, publicarea unor pliante și editarea la Editura Junimea, Iași, a volumului ”Cartea de la Valea Vinului”, în anul 2016. Pe durata perioadei care a acoperit intervalul de timp între anul 2002 până în 2014, cu activități desfășurate în preajma Casei Scriitorilor s-au promovat articole de presă, relatări, anchete și reportaje privind situația celor două pavilioane, comunicări, teme de cercetare și au avut loc expoziții la galerii de artă din Bistrița și Iași. S-a adunat un volum de material documentar mare, rezultat în urma activităților respectivului ONG și, între timp, după ce din 2014 nu s-au mai organizat la Valea Vinului, tabere, din lipsă de bani și a unor probleme personale, activitatea privind obiectivul Casa Scriitorilor a totalizat exclusiv cercetare pe documente edite și inedite, adunarea de fotografii și imagini video referitoare la ”povestea” Stațiunii Scriitorilor, acestea urmând a face obiectul ediției a II-a a Cărții de la Valea Vinului și a unui CD cu valoare documentară.
10. Localitatea Valea Vinului seamănă puțin cu Roșia Montană. Ambele sate au avut specific minier. Și la Valea Vinului s-a exploatat aur, dar și argint...Și la Valea Vinului comunitatea locală a fost și este afectată de stoparea mineritului. Și dacă Valea Vinului nu are galeriile de eploatare din vremea romanilor, care să facă din acest loc o atracție privind misterul febrei aurului, precum Roșia Montană, la Valea Vinului, munții maestuoși ai Rodnei completează și multiplică variantele de dezvoltare turistică integrată. Cele trei branduri care amprentează monumentul istoric ” Casa Scriitorilor” sunt completate superb de peisajele extraordinare ale munților, apelor curgătoare și mix-ului etnic din satul asemănător așezărilor din Himalaya. Este nevoie de voință și dorință de a o pune în valoare și de bani europeni pentru a o reabilita. Dar până atunci UAT Rodna trebuie să își respecte atribuțiile conferite prin Lege: să protejeze și să se îngrijească de monumentul istoric și să nu mai permită intrarea taf-urilor cu bușteni în perimetrul monumentului! Adică să refacă gardul care închidea perimetrul celor două case, devenite prin act normativ: Monument Istoric!
Dacă, Ministerul Culturii hotărâște să facă transferul dreptului de folosință către UAT RODNA sau către o altă entitate publică este imperios necesar ca HG-ul ulterior să conțină precizări cu privire la păstrarea amprentei culturale a ”Casei Scriitorilor” și să interzică dărâmarea monumentului.

În concluzie: considerăm că a legifera transferul dreptului de folosință a monumentului de clasă B, de interes regional, supranumit ”Casa Scriitorilor” de la Valea Vinului, Rodna, BN în sarcina primarului UAT Rodna, care a dat deja dovezi indubitabile că are porniri barbare și în plus a declarat pe 23 iulie, 2021 că după ce primește de la Ministerul Culturii monumentul ”Casa Scriitorilor” va DEMOLA clădirile respective, având în vedere starea avansată de degradare, pentru a o reconstrui, nu se știe când și cum, dar mai ales cu ce, credem că ar putea fi o greșeală majoră ce s-ar putea finaliza ireparabil, cu ștergerea de pe fața pământului a unui reper identitar de importanță majoră pentru județul Bistrița-Năsăud, în particular și, pentru Transilvania în general. Recomandăm cu respectul cuvenit, modificarea actului normativ aflat în proiect prin precizarea păstrării, măcar parțiale, a amprentei celor trei branduri și excluderea transformării acesteia în unitate de alimentație publică, respectiv cârciumă și spațiu de cazare, în contextul în care, la nici 30 de metri, peste pârâu funcționează la Valea Vinului de mai mulți ani pensiunea Bradul, având spații generoase și moderne de cazare, restaurant, terase, saune și spații de petrecere a timpului liber! ”Casa Scriitorilor” ar trebui, credem noi, să fie reabilitată pentru a găzdui conferințe de tot felul, tabere de creație scriitoricești și ale artiștilor plastici, tabere de pregătire montană pentru tineri și nu în ultimul rând să fie pusă în valoare prin instituirea unui premiu cu bursă de creație în colaborare cu Uniunea Scriitorilor din România, după modelele din străinătate.

După DEXONLINE:
BARBÁR, -Ă, barbari, -e, s. m. și f., adj. 1. (Nume dat, în Antichitate, de greci și de romani celor) care aparțineau altor popoare. 2. (La m. pl.) (Nume generic dat popoarelor) care au migrat la începutul Evului Mediu în Europa; (și la sg.) persoană care făcea parte dintr-un asemenea popor. 3. Fig. (Persoană) necivilizată, cu purtări grosolane. ♦ (Persoană) cu atitudine și comportare inumană, crudă, sălbatică. ♦ (Adverbial) În mod crud, sălbatic, grosolan. – Din fr. barbare, lat. barbarus.

Ar fi necesar un dosar penal pentru încălcarea dreptului la proprietate al ”Statului Român”! Alo! Prefectura BN?!


Faptul că, factorii decizionali ai acetei țări, au promovat legi inaplicabile sau greu aplicabile, cum este și cazul Legii 422/2001 privind monumentele, lacună care permite barbarilor de tipul primarului de la Rodna să distrugă monumente istorice și culturale care fac parte din Identitatea Poporului Român, fără a putea fi trași la răspundere, aspect care mai degrabă reprezintă o invitație la distrugere decât la protecție, ne îndreptățește să cerem autorităților județene dar și celor centrale, naționale, urgenta corelare a art 47 din legea monumentelor cu articole de modificare a Codului Penal și a Codului de procedură Penală, pentru ca barbarii precum cele de la Valea Vinului să nu se mai poată repeta!
Casa Scriitorilor stătea în calea jefuitorilor de păduri!
Până atunci, cerem Prefecturii BN și Direcției pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Bistrița-Năsăud să ia act de distrugerea monumentului ”Casa Scriitorilor” de la Valea Vinului, Rodna și, să facă o plângere penală la adresa celor care se fac vinovați de aceasta, prin invocarea faptului că, cei vinovați de distrugerile repetate au adus și aduc atingere unei proprietăți aparținând Statului Român! Și asta este prevăzut în legea penală! Ca infracțiune! Că, Grapinii și camarila sa, din care face parte înclusiv vicele Partene Iosif, consilieri de la PSD și PMP se află într-o complicitate vădită și că, deși au trecut 3 ani de la comunicarea care li s-a făcut, potrivit căreia sunt obligați prin Lege să protejeze monumentul și să îl păstreze în cele mai bune condiții, iar ei au continuat să permită distrugerea acestuia, motivând pueril, și în dorul lelii că pe acolo este traseul de scos lemne din nu știu care partizi și că, nu se poate îngrădi perimetrul, bla, bla, bla, este o altă ”poveste”...Le dăm o veste proastă acestor ”guguștiuci politici” anume că, până ce ei au devenit niscai consilieri, vici și primari pe resursele Rodnei, terenul ce aparține acum Statului Român, prin intabulare, și constitue perimetrul monumentului istoric ”Casa Scriitorilor” era îngrădit, iar buștenii pe care i-au jefuit și înainte de acești derbedei și unii și alții dintre așa zișii agenți economici ai Rodnei erau exploatați!!! Nu au rămas decât urmele lor în codrii!!! Pe unde erau scoși la drum? Răspuns: Pe podul construit peste torentul care trece printre primul pavilion din dreapta și accesul la proprietățile unor săteni, și mai la drepta! Să nu ne contrazică! Că nu ne-am născut ieri și să nu manipuleze în stilul caracteristic, că nu punem botul! Știm prea bine ce a fost acolo și ce este acum și cum a fost distrus aproape totul, de ei și de ai lor, de parcă respectivii ar fi cel puțin urmașii tătarilor năvălitori peste Rotunda și Rodna! Și ar avea ca principiu călăuzitor: După noi Potopul!


Caprele lui Grapinii erau și ale jupânului de la CJ?


Anunțăm cititorii, care sunt cu mult mai deștepți decât cei care ne conduc, că, potrivit unor documente pe care le-am primit recent, caprele pe care grupul infracțional de la adresa administrativă a primarului Grapini, din Rodna, și pe care le-a declarat și în 2020, nu mai trăiesc de multă vreme. Au murit de bătrânețe, boli și care au mai rămas au fost mâncate de lupi, se pare...Fapta penală, respectiv delapidarea din bani europeni, prin care, în ultimii 4 ani, grupul infracțional controlat de primarul Valentin Grapini a avut tupeul, curajul și nesimțirea să declare la APIA 392 de capre, 187 de oi, 3 vaci și un taur, pentru care mama și tata Grapini, vărul portocală, cu semnătura, nașul Cozonac și vărul Bindiu au muls euroi prin sprijin cuplat și pentru care au declarat și concesiunea de 222 de hectare montane, respectiv: dealul Clinii și Fluieroasa, se pare că va primi un stopaj la sursă! Combinațiile și complicitățile din APIA BN și din alte instituții bistrițene, privind furtul prin fals, uz de fals și fals în declarații publice, traficate pe ideea că, parte din caprele inexistente ale lui Grapini ar fi ale lui Radu Moldovan, a dus inspectorii veterinari de la DSVSA la Lechința în căutarea caprelor negăsite prin Munții Rodnei și declarate în evidențele APIA, despre care se spunea că ar fi în bătătura uat-ului lui Romeo Florian. Nu erau nici acolo. Așa că s-a ajuns la adevăr. Care este acesta, o să vă înformăm în foarte scurt timp!

 

în anul 2020
în anul 2020
în anul 2021
în anul 2021

Comentarii

Publică un comentariu nou

Conţinutul acestui câmp va fi considerat confidenţial şi nu va fi făcut public.
CAPTCHA
Vă rugam să completaţi codul din imagine în rubrica de mai jos.
Image CAPTCHA
Introduceţi literele din imaginea de mai sus.