Archive - Aug 26, 2016

Data

Avocatul Bogdan Tudor: Ne pregătim de Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Pe cele 6056 de hectare rămase neretrocedate la Borşa s-a instaurat un composesorat fantomă care are legătură cu Frank Timiş

Florica Dura

 LA Judecătoria Năsăud, a avut loc miercuri 24 august primul termen în dosarul 655 din 2014, în care Composesoratul Borşa a cerut obligarea la plata penalităţilor de întîrziere a neaplicării unui titlu executoriu, de către şefii comisiei locale de fond funciar Borşa şi comisiei judeţene Maramureş.

Despre dosar şi situaţia la zi a composesorilor borşeni batjocoriţi de potentaţii zilei din Maramureş, avocatul angajat al composesorilor, Bogdan Tudor ne-a dat detalii.

Preşedinţii comisiilor locale de fond funciar Borşa şi preşedinţii comisiei judeţene Maramureş chemaţi în judecată să plătească daune composesorilor borşeni

Florica Dura

 12 membri ai Consiliului de Administraţie a Asociaţiei Composesorale Borşa s-au aflat miercuri la Judecătoria Năsăud, unde s-a consumat primul termen de judecată în dosarul 655 din 2015, în care se judecă solicitarea composesorilor de a trage la răspundere conform Codului de Procedură Civilă, şi plata unor pe nalităţi de 1000 de lei pe zi, preşedinţii comisiei locale de fond funciar Borşa şi preşedinţii comisiei judeţene, pentru neaplicarea timp de 11 ani a unei hotărîri irevocabile şi definitive, de retrocedare a 17 000 hectare composesorilor borşeni.